Equmeniakyrkan Ölme
Oktober 2021

v. 39
1 fr 19:00 Enter för tonåringar startar för terminen
Equmeniakyrkan Väse
3 11:00 Gudstjänst - Framåt i tro
Stefan Klingberg predikar och leder sedan i samtal om församlingsutveckling. Det är vår diakon Anna-Mia Henriksson som leder gudstjänsten.
v. 40
9 19:00 Cafékväll om mission i Klippan
Britta Fredman kommer och pratar om mission i Afrika och andra länder. Vi får också göra en praktisk insats förutom att ge ekonomisk gåva till det internationella arbetet.
10 11:00 Cafégudstjänst i Eqk Väse
v. 41
11 19:30 Styrelsemöte i Klippan
17 11:00 Ekumenisk mässa i Ölme kyrka
Jenny Persson, Anna-Mia Henriksson m.fl.
v. 42
19 ti 15:00 Byggnadsinspektion
Styrelsen och byggnadskommittén inspekterar för att se vad som MÅSTE göras med det snaraste och i övrigt göra en tidsplan över åtgärderna.
19:30 Programrådet planerar
Det är dags att besluta om hur vi ska ha det under dec-jan-febr och även göra grovplaneringen för vinter/vår.
23 19:00 Musikcafé med trion Cygnus
Equmeniakyrkan Väse
24 11:00 Installationsgudstjänst i Klippan
Regionala kyrkoledaren Helen Friberg installerar vår diakon Anna-Mia Henriksson.
v. 43
26 ti 18:00 Programplanering med Väse
Nu stämmer vi av vad våra församlingar kan samverka kring under dec-febr.
30 10:00 Equmenia Scout ordnar TRAMP
Minitramp med start från kl 10 vid Hjorttorpet, Björkebol, ca 1,5 km norr om E18 efter Bjurtjärnsvägen. Avslutas med grillning vid Hultet.
31 11:00 Gudstjänst i Eqk Väse
Lars-Uno Andersson predikar och Björn Andersson och Kennet Karlsson sjunger.