Equmeniakyrkan Ölme

Om oss

En kyrka för Ölmebygden

Equmeniakyrkan Ölme är en kyrka för hela livet
där mötet med Jesus Kristus förvandlar mig, dig och världen
.

KlippanAdvent2019.jpg

Klippan vår missionsstation i samhället

1931 slogs portarna upp till missionshuset på berget "Klippan". Fortfarande är det i verksamhet med flera samlingar per vecka. Även denna termin är kyrksalen möblerad med bord och stolar förutom längs väggarna där bänkar står. Vi fortsätter alltså att tänka på att hålla avstånd trots att vi vill känna närhet till varandra. Välkommen till Klippan.
Som tidigare har Eqk Ölme samverkan med Equmeniakyrkan i Väse och vi turas om att ordna gudstjänst. Dessutom kan vi gå till Ölme kyrka på gudstjänst. Vilken förmån att alltid ha gudstjänst att gå till.

Equmeniakyrkan Ölme har förmånen att ha Ölmeklint som sommarkyrka där det är en samling varje lördag kväll under sommarmånaderna. Ölmeklintskvällarna samlar folk från Ölmebygden och en del åker 4-5 mil för att komma dit. Hoppas du fann det intressant att åka till Ölmeklint - där du och andra fick höra om hur Jesus berört olika människor och därmed påverkat hela deras liv - och därmed kanske påverkat även dig.

Nu är du liksom andra välkomna till Klippan. Se kalendern för att få veta vad som är på gång.

Bygdehistoria - bok om utvandrare från Ölme

Diakon 12 timmar per vecka
Den 27 sept. 2020 var det direktsänd gudstjänst från Equmeniakyrkans digitala kyrkokonferens och i den var det förbönsakt för de som var inne i vägledningsåret, t.ex. Anna-Mia Henriksson, vår diakon. Equmeniakyrkan Ölme beslutade på årsmötet att fortsätta anställningen av Anna-Mia på 30%. GOA-grupperna har träffats och gett styrelsen rådgivande önskemål inför det. Ordinationsgudstjänst den 26 sept. kl 11.00 som sändes från Betelkyrkan i Örebro. Nu efter vägledningsåret var det alltså dags för ordination för vår Anna-Mia att ordineras med allt som följer med det av rättigheter och skyldigheter.
Det blir nu möjlighet för Anna-Mia att arbeta heltid inom Equmeniakyrkan (på Vägsjöfors Herrgård och Eqk i Torsbyg) och därmed slutar hon sin tjänst hos oss den sista januari.

Fortsätter samverkan
Som tidigare samverkar vår församling med Equmeniakyrkan Väse om verksamhet samt att det är en del ekumeniska samlingar tillsammans med Svenska kyrkan Ölme, förutom samarbetet kring ÖlmeNytt. Hur hösten planerats ser du här i kalendariet och i ÖlmeNytt.

Bok om utvandring från Ölme

Kontakta gärna Nancy Edlund, 070-748 11 68, eller Kristina Tjärnbro Lämås, 070-065 68 86. E-post: klippan@nancyedlund.se. Tar gärna emot tips på personer som kan behöva information om att boken kommer att finnas till försäljning.
Boken finns att köpa hos bokhandeln i Kristinehamn och Ölmeljus samt hos ovanstående.
Från vintern 2014 träffades engagerade personer för att lära mer om Ölmebygden och speciellt om utvandring. Under åren 1860-1929 var det hela 1 136 personer som emigrerade vilket är nästan lika många som bor i Ölme i vår tid.
För att fler ska få veta mer om vad som hände i Ölme under den aktuella tiden och vad som hände ett antal av de som utvandrade håller en bok på att sammanställas. Just nu finns det drygt 40 olika berättelser som visar på modiga kvinnor och män som lämnade hembygden för en okänd värld. Det finns berättelser om arbete i marmorbrott i Proctor, krigare i kung Leopolds arme i Kongo, att vara arkitekt och byggare i Chicago och som chaufför hos Rockefeller, för att nämna några.
Det är Equmeniakyrkan Ölme och Ölme Hembygdsförening som tillsammans gör detta, i samarbete med studieförbundet Bilda.

Jesus frågar: Älskar du mig?

Petrus fick frågan, ja tre gånger, om han älskade Jesus. Det var efter det att Petrus 3 gånger hade förnekat att han kände honom i samband med Jesu gripande. Efter att Jesus uppstått och gick till Genesarets strand där Petrus m.fl. fiskade gav han Petrus upprättelse genom att fråga honom, också tre gånger, om han älskade Jesus - vilket han tydligt sa att han gjorde. Samma fråga ställs till dig och mig av Jesus: Älskar du mig? Det är våra privata svar på den frågan om leder oss vidare i gemenskapen med Kristus eller i fortsatt sökande efter tron på Jesus Kristus.

Tillsammans är vi fler

Det finns ett pågående samarbete mellan Equmeniakyrkorna i Väse och Ölme. Planeringen av verksamheten görs tillsammans och gudstjänster och annat är för båda församlingarna. Våra kyrkor och samlingar ordnas för möte med Gud och varandra. Vi ber om Guds välsignelse över våra bygder.

Equmeniakyrkan Ölme

Equmeniakyrkan består av 690 församlingar, 65.000 medlemmar och dessutom 125.000 betjänade (deltager utan att vara medlem). Församlingen i Ölme består av nästan 40 personer som deltar i våra arrangemang och är med i våra GOA-grupper. Det är dessa personers engagemang som driver verksamheten med dess gudstjänster och andra program samt lokaler som behöver underhåll.
Som det är nu så blir det ibland underskott när det gäller ekonomin men vi känner ett överskott av glädje i samvaron med varandra och gemenskapen med Gud. Vårt mål är att fler och fler stämmer in i att Jesus är Guds son och medhjälpare i livet.

För att se hur församlingen kan utvecklas inför framtiden hade styrelsen hjälp av handledare Stefan Klingberg, från Equmeniakyrkan region Svealand, för att se möjligheter och hinder. Från alla samtal under den tiden finns en sammanställning av tankar om församlingens framtid.

160 år - i april 2020

I januari och februari 2015 beslutade missionsförsamlingen att anpassa sitt namn till den nya kyrkan man är en del av. För några år sedan bildade Svenska Missionskyrkan, Baptistsamfundet och Metodistkyrkan den nya kyrkan: Equmeniakyrkan. Gå gärna in på http://www.equmeniakyrkan.se för att får veta mer om den nationella kyrkan.

2015 tog församlingen i Ölme beslut om nytt namn och nya stadgar som en anpassning till den nya kyrkan. Det innebär i praktiken inget nytt eftersom det i vår bygd inte fanns någon församling att gå samman med. Församlingens barn- och ungdomsförening SMU har tidigare ändrat sitt namn till Equmenia Ölme.

Det är inte något nytt att anpassa namn till den aktuella verkligheten. Det första namnet beslutades 1860 och blev Inre missionsföreningen i Ölme. Nästa namn kom 20 år senare och blev Ölme Kristna Friförsamling. Ölme Missionsförsamling var sedan kyrkans namn sedan 1941. Församlingen har genom de gångna åren anpassat sig till den tid man lever i - under de 160 åren, sedan den första formella församlingen bildades, men fortfarande är vi en församling som vill vara missionerande genom att vara en Guds röst i Ölme.

På gång

12/12 16:00 Julvandring vid Eqk i Väse
I stället för julvandring inomhus blir det en vandring i tid och rum utomhus om Jesu födelse och ...
Spara i din kalender
19/12 11:00 Gudstjänst med nattvard
Anna-Mia Henriksson i Klippan
Spara i din kalender
fr 24/12 23:00 Julnattsgudstjänst i Eqk Väse
Spara i din kalender
Mer

Kommande m.m

Vandringsgudstjänst i Väse

Tisdag denna vecka är Café Klippan öppen för sista gången i år. Kom och njut av gemenskap och gofika.
Onsdag kväll åter tid för Livsnära samtal om allt som berör oss. Efter det, kl 20.30, blir det tid för bön. Kolla senare här på hemsidan när det är inskrivet LIVSNÄRA SAMTAL, finns inte med i t.ex. ÖlmeNytt.
Söndag styr vi våra bilar till Equmeniakyrkan i Väse där vi kl 16.00 möts i kyrkan för att sedan bli guidade av Ingela Öhman på en vandring runt kyrkan. Alltså en vandring utomhus i år, i stället för dramatiseringen av Jesu födelse och liv inomhus. OBS att tiden är ändrad.

Vår diakon Anna-Mia vill veta om du vill ha kontakt med henne. Ring eller skicka ett SMS till 070-395 0507 och be Anna-Mia att ringa upp dig. Hon arbetar ju med barn under dagtid så hon ringer när hon slutat där.

Café Klippan varannan tisdag, se kalendern. Kom en kort stund eller hela öppettiden från 14 till 16 - ja, som det passar dig! Kl 15 kan det vara så att vi läser något i bibeln eller något annat uppbyggande.

Alla onsdagar kl 19.00-20.45 är det en samling i Klippan, se nedan, och från 20.30 är det bön. Kom även om du inte varit med tidigare.
Jämn vecka bibelsamtal om Apg med Ingemar och sedan bön.
Udda vecka blir det livsnära samtal och därefter bön.

Nu är det möjligt att träffas igen, men viktigt att vi fortsätter att respektera varandra, tvättar händerna och håller avstånd. Om vi inte känner oss friska ska vi stanna hemma för att skydda oss själva och andra.

Gåvor till församlingen´
När du inte kan lägga din kollekt i gudstjänst kan gåva ges via Swish 123 267 05 94 eller bankgiro 5598-7903. Vädjas om gåva via bankgiro eller Swish om det är möjligt. Skriv som meddelande gåva eller diakon om det är speciellt det du vid det tillfället vill ge din gåva till.
Kollekt samlas in vid våra samlingar. I psalmboksvagnen finns kuvert som man utanpå kan skriva t.ex. diakon eller ??? vad du vill att din gåva ska gå till.
Tacksamt om du också ger gåva via kyrkoavgiften och via Equmeniakyrkan autogiro för gåvor till nationella kyrkan och till vår lokala församling.

Fortsätter som diakon
Tag gärna kontakt med Anna-Mia Henriksson för samtal och kanske bestämma en tid att träffas. Anna-Mia har också ett annat jobb så det kan vara bra att skicka henne ett SMS med info att man önskar kontakt. Ring annars Anna-Mia på 070-395 05 07. Hör av dig! Hennes jobbmejl är equmeniakyrkan.olme@gmail.com.

Offrande kan ske via konto
Vädjas om gåva via bankgiro eller Swish om det är möjligt. Skriv som meddelande gåva eller diakon om det är speciellt det du vid det tillfället vill ge din gåva till. Kollekt kommer att upptas vid våra samlingar. I psalmboksvagnen finns kuvert som man utanpå kan skriva t.ex. diakon eller ??? vad du vill att din gåva ska gå till. De gamla kuverten fungerar fortfarande.

Du som inte kan vara med så mycket som du egentligen önskar vill jag säga att du har en viktig uppgift. Var förebedjare för människor, verksamhet och bygd. Be att människor i Ölme ska längta efter Gud och söka sig till bygdens församlingar, ja, till bygdens bekännande kristna. Gud kommer genom den heliga Anden att fylla oss med kärlek och insikt om vad som vi ska säga och göra.

Tag gärna kontakt

Välkommen att ta kontakt med oss i någon av våra samlingar eller direkt till någon av oss.
Stöd till församlingen kan ges via Swish 123 267 05 94 eller Bankgiro 5598-7903.
Diakon Anna-Mia Henriksson, 070-395 05 07, equmeniakyrkan.olme@gmail.com,
eller någon i församlingsledningen, t.ex.
vice ordf. Ingemar Mattsson, 076-260 74 21;
sekr. Göran Hedqvist, 070-326 80 96, eller
vice församl.förest. Nancy Edlund, 070-748 11 68.
Gäller det ekonomi kan du ta kontakt med vår kassör Per Lämås, 0550-312 64.
Med i styrelsen är också:
Kerstin Losbrant, 070-720 79 30 och
Kristina Tjärnbro Lämås, 073-065 68 86.
E-post via: klippan@nancyedlund.se.

Kondoleanser lämnas via Anhild Jonsson, 0550-333 23, eller via någon av ovanstående.

Kristinehamns Samkristna Råd

Vill du också vara med och stötta kyrkorna i Kristinehamns arbete? Det är möjligt att skänka pengar till detta via nedanstående. Används för Böneveckan och ekumeniska gudstjänster.
KSR, Kristinehamns Samkristna Råd:
PlusGiro: 440 14 98-3
Swish: 123 607 12 45
Tack för din/er gåva!!
Barbro Mattsson ingår i KSRs styrelse och Nancy Edlund är med vid Gudstjänstutskottets/POPs träffar.

Viktiga mötesplatser

Våra kyrkor och sommarhem är mötesplatser mellan oss människor och med Gud. I samband med samlingarna är det alltid tid för samtal och oftast även fika.

Café Klippan varannan tisdag, kl 14-16, fr 29 sept.. Välkomna är alla, oavsett ålder, som vill fika och prata - ja vill du ta med stickning eller korsord så gör det. Sedan våren PratPromenad på tisdagar kl 14 från Klippan med efterföljande fika kl 15, i Nancys trädgård eller i Klippan.

Församlingen är en av huvudmännen för Hela Människan Kristinehamn som på Hamnvägen 7 har Secondhand och Skrädderi. Kolla aktuella tider via 0550-10850. Mycket pågår tillsammans med de som behöver en arbetsplats som tar hänsyn till individuella behov och talanger. Finns en duktig skräddare som gärna tar emot uppdrag.
Församlingens har andakt- och sångstund på Ölmegården under vår- och höstterminerna. Just nu Coronauppehåll.

Logga in Hemsida från Lawebb Logga in