Equmeniakyrkan Ölme

Om oss

En kyrka för Ölmebygden

Equmeniakyrkan Ölme är en kyrka för hela livet
där mötet med Jesus Kristus förvandlar mig, dig och världen
.

Klippan20.09.26.jpg

Gudstjänst på Södra Torget

Den 2 september kl 12 var det en ekumenisk gudstjänst på Södra Torget som lockade minst 100 personer. I fjol fick gudstjänsten ställas in på grund av regn - men i år flödade solskenet över torget. Predikade gjorde Gunnar Palmgren över rubriken Att komma hem. Det kan handla om att komma hem till vardagen efter en sommar, kanske på annan plats. Att komma hem till vardagens sysslor och gärna till kyrkornas olika mötesplatser. Men framför allt betyder det att komma hem till Gud - som alltid välkomnar oss, sina älskade barn.

Ölmeklint 70 år

Det är fantastiskt att tänka tillbaka på alla samlingar som varit på Ölmeklint de gångna 70 åren. Vilka möten mellan människor och inte minst avgörande möten med Gud. 2015 hade vi en nostalgihelg där vi mindes olika samlingar på Ölmeklint. Det var då många som kom och berättade att Ölmeklint varit en betydelsefull plats under ungdomsåren och senare. Även denna sommar har vi tänkt tillbaka på vad Ölmeklint betytt och betyder.

Ber om ett välsignat 2023.

Equmeniakyrkan Ölme har två missionsstationer
Sommarhemmet Ölmeklint är vår sommarkyrka där vi är under juni-juli-augusti. I år är det 70 år sedan verksamheten startade där. Börjar där i år med gudstjänst på pingstdagen.
1931 slogs portarna upp till missionshuset på berget Klippan, i Ölme samhälle. Fortfarande är där verksamhet med flera samlingar per vecka under sept-maj månad. Välkommen till Klippan på gudstjänst den 3 sept. då verksamheten flyttat dit igen.

Samverkan om bl.a. Alpha

Som tidigare samverkar vår församling med Equmeniakyrkan Väse om verksamhet samt att det är en del ekumeniska samlingar tillsammans med Svenska kyrkan Ölme, förutom samarbetet kring ÖlmeNytt. Hur hösten planerats ser du här i kalendariet och i ÖlmeNytt.
Våra tre församlingar ordnade gemensamt en Alpha-kurs i fjol och i år. Ny kurs startas i höst, som tidigare i församlingshemmet vid Ölme kyrka. Även denna Alpha-kurs är ett samarbete mellan Svenska kyrkan Ölme och Equmeniakyrkorna i Väse och Ölme. Anmäl dig till Jenny Persson, Ingela Öhman eller Kristina Tjärnbro-Lämås.

Vi säljer forfarande Utvandrarboken

Kontakta gärna Nancy Edlund, 070-748 11 68, eller Kristina Tjärnbro Lämås, 070-065 68 86. E-post: klippan@nancyedlund.se. Tar gärna emot tips på personer som kan behöva information om att boken finnas att köpa. Boken kommer att finnas för köp även under 2023 hos ovanstående samt i bokhandeln Minerva i Kristinehamn och Ölmeljus Diversehandel.
Vid årsskiftet avslutades bokprojektet och de kvarvarande böckerna, 70 st, fördelas lika mellan Equmeniakyrkan och Hembygdsföreningen. Vid respektive organisations årsmöte presenterades och avslutades det gemensamma projektet. Ett bra samarbete med studieförbundet Bilda.

Jesus frågar: Älskar du mig?

Petrus fick frågan, ja tre gånger, om han älskade Jesus. Det var efter det att Petrus 3 gånger hade förnekat att han kände honom i samband med Jesu gripande. Efter att Jesus uppstått och gick till Genesarets strand där Petrus m.fl. fiskade gav han Petrus upprättelse genom att fråga honom, också tre gånger, om han älskade Jesus - vilket han tydligt sa att han gjorde. Samma fråga ställs till dig och mig av Jesus: Älskar du mig? Det är våra privata svar på den frågan om leder oss vidare i gemenskapen med Kristus eller i fortsatt sökande efter tron på Jesus Kristus.

Tillsammans är vi fler

Det finns ett pågående samarbete mellan Equmeniakyrkorna i Väse och Ölme. Planeringen av verksamheten görs tillsammans och gudstjänster och annat är för båda församlingarna. Våra kyrkor och samlingar ordnas för möte med Gud och varandra. Vi ber om Guds välsignelse över våra bygder.

Equmeniakyrkan Ölme

Equmeniakyrkan består av 654 församlingar, 65.000 medlemmar och dessutom 125.000 betjänade (deltager utan att vara medlem). Församlingen i Ölme består av nästan 40 personer som deltar i våra arrangemang och är med i våra GOA-grupper. Det är dessa personers engagemang som driver verksamheten med dess gudstjänster och andra program samt lokaler som behöver underhåll.
Som det är nu så blir det ibland underskott när det gäller ekonomin men vi känner ett överskott av glädje i samvaron med varandra och gemenskapen med Gud. Vårt mål är att fler och fler stämmer in i att Jesus är Guds son och medhjälpare i livet.

För att se hur församlingen kan utvecklas inför framtiden hade styrelsen hjälp av handledare Stefan Klingberg, från Equmeniakyrkan region Svealand, för att se möjligheter och hinder. Från alla samtal under den tiden finns en sammanställning av tankar om församlingens framtid.

160 år - i april 2020

I januari och februari 2015 beslutade missionsförsamlingen att anpassa sitt namn till den nya kyrkan man är en del av. För några år sedan bildade Svenska Missionskyrkan, Baptistsamfundet och Metodistkyrkan den nya kyrkan: Equmeniakyrkan. Gå gärna in på http://www.equmeniakyrkan.se för att får veta mer om den nationella kyrkan.

2015 tog församlingen i Ölme beslut om nytt namn och nya stadgar som en anpassning till den nya kyrkan. Det innebär i praktiken inget nytt eftersom det i vår bygd inte fanns någon församling att gå samman med. Församlingens barn- och ungdomsförening SMU har tidigare ändrat sitt namn till Equmenia Ölme.

Det är inte något nytt att anpassa namn till den aktuella verkligheten. Det första namnet beslutades 1860 och blev Inre missionsföreningen i Ölme. Nästa namn kom 20 år senare och blev Ölme Kristna Friförsamling. Ölme Missionsförsamling var sedan kyrkans namn sedan 1941. Församlingen har genom de gångna åren anpassat sig till den tid man lever i - under de 160 åren, sedan den första formella församlingen bildades, men fortfarande är vi en församling som vill vara missionerande genom att vara en Guds röst i Ölme.

Livet värt att utforska

VAD ÄR ALPHA?
Alphakursen är till för alla som vill fundera och reflektera kring livet och dess mening. Det är en plats där människor kan komma och koppla av, äta, lyssna och dela sina tankar.
Alpha kursen är till för alla, och speciellt anpassad för människor som inte är vana kyrkobesökare.
Nyfiken på Alpha var det torsdagen den 31 mars. Många kom och kollade om detta är något som man ville fortsätta med, och det var det.
Plats: Församlingshemmet vid Ölme kyrka. Pga pandemin blev Alpha framflyttat.
Arrangör: Svenska kyrkan Ölme tillsammans med Equmeniakyrkorna i Ölme och Väse. I samarbete med Sensus studieförbund.
Alpha-kursen startade torsdag 28 april med samma tider som ovan. Pågår under 5 veckor under vårterminen och resterande 5 träffar under HT, då genomförs också en Alpha-helg. Varje träff tittar på en ny aspekt av den kristna tron. Exempel på ämnen som tas upp: "Vem är Jesus?", "Hur ska jag kunna tro?" och "Vad ska jag med kyrkan till?".
Kurskvällarna startar med att vi äter soppa tillsammans. Därefter hålls ett föredrag, antingen muntligt eller via film, utifrån livets frågor och kristendomens svar. Slutligen är det dags för samtal i smågrupper där varje deltagare kan ställa frågor och bidra med sina åsikter.
Som avslutning av denna kurs ordnas en Alpha-fest, dit många är välkomna för att höra hur den pågående kursen fungerat och förhoppningsvis bli inspirerad att delta i nästa Alpha-kurs.

På gång

24/9 11:00 Gudstjänst hos Eqk Väse
Ingela Öhman
Spara i din kalender
ti 26/9 14:00 Café Klippan kl 14-16
Öppet under två timmar för gemenskap och go'fika. Kom en stund eller var med hela tiden.
Spara i din kalender
18:15 Scout på Ölmeklint
Scouting tillsammans med engagerade ledare, 18.15-19.45.
Spara i din kalender
Mer

Kommande m.m

Höstmarknad vid Klippan

Kommande program ser du i kalendern. Nu är du välkommen till missionskyrkan Klippan i Ölme samhälle där församlingens verksamhet sker under september-maj.

Lördagen den 9 sept. kl 17.00 blir det höstmarknad utanför Klippan. Det du kommer med direkt på lördagen, av ätbart och annat njutbart, bör vara prismärkt. Festkommittén tar emot från kl 16.
GOA-grupperna säljer lotter förutom GOA2 som har hand om serveringen. Ca kl 19 blir det försäljning inomhus och före det en kort andakt. Välkommen till en härlig kväll där man trivs i gemenskapen och kan köpa mycket gott att ta med hem.

Denna söndag gudstjänst hos Equmeniakyrkan Väse med Joel Holmkvist som sjunger sånger vi minns. I Ölme kyrka gudstjänst med Sara Bjerkander.

Scout på tisdagar den 22 augusti - 3 oktober, på Ölmeklint. Nya scouter är också välkomna.

Tisdag eftermiddagar, udda vecka, har Café Klippan öppet. Välkommen en kort stund eller var med hela tiden. Start den 12 september.

Onsdagskvällar kl 19.00.
Udda vecka - då det är livsnära samtal om allt som rör livet, bibeln och kontakten med Gud.
Jämn vecka - är det bibelsamtal om Hebreerbrevet tillsammans med Ingemar Mattson. Vilket kapitel som är aktuellt ser du i kalendern.
Varje vecka, på onsdagskvällar är det kl 20.31 bön på Ölmeklint/Klippan samt därifrån du befinner dig.

Ny Alphakurs startar den 14 september i Ölme församlingshem. Som tidigare är det Svenska kyrkan Ölme och Equmeniakyrkorna i Väse och Ölme som samarbetar om Alpha. Välkommen till ett vardagsrum för livets stora frågor. Anmälan till Jenny Persson, Ingela Öhman eller Kristina Tjärnbro-Lämås.

Gåvor till församlingen´
Kollekt/gåva kan ges kontant eller via Swish 123 267 05 94 eller bankgiro 5598-7903. Gärna gåva via bankgiro eller Swish. Skriv som meddelande gåva eller kollekt eller vad det är du vid det tillfället vill ge din gåva till.
Tacksamt om du också ger gåva via kyrkoavgiften och via Equmeniakyrkans autogiro för gåvor till nationella kyrkan och till vår lokala församling.

Du som inte kan vara med så mycket som du egentligen önskar vill jag säga att du har en viktig uppgift. Var förebedjare för människor, verksamhet och bygd. Be att människor i Ölme ska längta efter Gud och söka sig till bygdens församlingar, ja, till bygdens bekännande kristna. Gud kommer genom den heliga Anden att fylla oss med kärlek och insikt om vad som vi ska säga och göra.

Tag gärna kontakt

Välkommen att ta kontakt med oss i någon av våra samlingar eller direkt till någon av oss.
Vice församlingsföreståndare är Kristina Tjärnbro-Lämås, 073-065 68 86. Använd denna mejladress: equmeniakyrkan.olme@gmail.com.
ordförande Nancy Edlund, 070-748 11 68, klippan@nancyedlund.se;
vice ordf. Kristina Tjärnbro-Lämås, 073-065 68 86;
sekr. Göran Hedqvist, 070-326 80 96, eller
kassör Per Lämås, 0550-312 64.
Med i styrelsen är också:
Kerstin Losbrant, 070-720 79 30, och
Jenny Mattsson, 076-017 50 51, samt
Bengt Karlsson, 070-612 14 30.

Kondoleanser lämnas via Anhild Jonsson, 070-283 95 89, eller via någon av ovanstående.

Kristinehamns Samkristna Råd

Vill du också vara med och stötta kyrkorna i Kristinehamns arbete? Det är möjligt att skänka pengar till detta via nedanstående. Används för Böneveckan och ekumeniska gudstjänster.
KSR, Kristinehamns Samkristna Råd:
Plusgiro: 440 14 98-3
Swish: 123 607 12 45
Tack för din/er gåva!!
Barbro Mattsson ingår i KSRs styrelse.

Viktiga mötesplatser

Våra kyrkor och sommarhem är mötesplatser mellan oss människor och med Gud. I samband med samlingarna är det alltid tid för samtal och oftast även fika.

Café Klippan varannan tisdag, kl 14-16, se kalendern. Välkomna är alla, oavsett ålder, som vill fika och prata - ja vill du ta med stickning eller korsord så gör det. Var med hela tiden eller en kort stund.

Församlingen är en av huvudmännen för Hela Människan Kristinehamn som på Hamnvägen 7 har Secondhand och är en mötesplats. Kolla aktuella tider via 0550-10850. Sedan årsskiftet är det Elin Gustavsson som är verksamhetschef.
Mycket pågår tillsammans med de som behöver en arbetsplats som tar hänsyn till individuella behov och talanger.
Församlingens har andakt- och sångstund på Ölmegården under vår- och höstterminerna. Svenska kyrkan och Equmeniakyrkan i Ölme turas om, så att Ölmegården får besök varannan vecka.

Logga in Hemsida från Lawebb Logga in