Equmeniakyrkan Ölme

Om oss

En kyrka för Ölmebygden

Equmeniakyrkan Ölme är en kyrka för hela livet
där mötet med Jesus Kristus förvandlar mig, dig och världen
.

Klippan-maj-2019.jpg

Bygdehistoria - bok om utvandrare från Ölme

Hösten var intensiv för den grupp som under några år arbetat med att dokumentera utvandrare från Ölme 1869-1929. Nu är boken klar och har blivit mycket uppskattad av sina läsare.
Beställ boken av nedanstående och vi skickar den till dig om du inte kan hämta den. Boken kostar 250 kr och porto 80 kr. Beställs av Kristina Tjärnbro Lämås, 073-065 68 86, eller Nancy Edlund, 070-748 11 68. Kan även beställas via e-post: klippan@nancyedlund.se. Boken är ett samarbete mellan Equmeniakyrkan och Hembygdsföreningen.

Diakon 12 timmar per vecka
Den 27 sept. var det direktsänd gudstjänst från Equmeniakyrkans digitala kyrkokonferens och i den var det förbönsakt för de som är inne i vägledningsåret, t.ex. Anna-Mia Henriksson, vår diakon. Equmeniakyrkan Ölme beslutade på årsmötet att fortsätta anställningen av Anna-Mia på 30%. GOA-grupperna har träffats och gett styrelsen rådgivande önskemål inför det.

Paus i att fysiskt träffas
Som tidigare samverkar vår församling med Equmeniakyrkan Väse om verksamhet samt att det är en del ekumeniska samlingar tillsammans med Svenska kyrkan Ölme, förutom samarbetet kring ÖlmeNytt.

Bok om utvandring från Ölme

Sedan vintern 2014 har engagerade personer träffats för att lära mer om Ölmebygden och speciellt om utvandring. Under åren 1860-1929 var det hela 1 136 personer som emigrerade vilket är nästan lika många som bor i Ölme i vår tid.
För att fler ska få veta mer om vad som hände i Ölme under den aktuella tiden och vad som hände ett antal av de som utvandrade håller en bok på att sammanställas. Just nu finns det drygt 40 olika berättelser som visar på modiga kvinnor och män som lämnade hembygden för en okänd värld. Det finns berättelser om arbete i marmorbrott i Proctor, krigare i kung Leopolds arme i Kongo, att vara arkitekt och byggare i Chicago och som chaufför hos Rockefeller, för att nämna några.
Tryckning av boken är en stor kostnad för att genomföra. Det är Eqk Ölme och Ölme Hembygdsförening som tillsammans gör detta, i samarbete med studieförbundet Bilda.
Kontakta gärna Nancy Edlund, 070-748 11 68, eller Kristina Tjärnbro Lämås, 070-065 68 86. E-post: klippan@nancyedlund.se. Tar gärna emot tips på personer som kan behöva information om att boken kommer att finnas till försäljning.

Jesus frågar: Älskar du mig?

Petrus fick frågan, ja tre gånger, om han älskade Jesus. Det var efter det att Petrus 3 gånger hade förnekat att han kände honom i samband med Jesu gripande. Efter att Jesus uppstått och gick till Genesarets strand där Petrus m.fl. fiskade gav han Petrus upprättelse genom att fråga honom, också tre gånger, om han älskade Jesus - vilket han tydligt sa att han gjorde. Samma fråga ställs till dig och mig av Jesus: Älskar du mig? Det är våra privata svar på den frågan om leder oss vidare i gemenskapen med Kristus eller i fortsatt sökande efter tron på Jesus Kristus.

Tillsammans är vi fler

Det finns ett pågående samarbete mellan Equmeniakyrkorna i Väse och Ölme. Planeringen av verksamheten görs tillsammans och gudstjänster och annat är för båda församlingarna. Våra kyrkor och samlingar ordnas för möte med Gud och varandra. Vi ber om Guds välsignelse över våra bygder.

Equmeniakyrkan Ölme

Equmeniakyrkan består av 690 församlingar, 65.000 medlemmar och dessutom 125.000 betjänade (deltager utan att vara medlem). Församlingen i Ölme består av nästan 40 personer som deltar i våra arrangemang och är med i våra GOA-grupper. Det är dessa personers engagemang som driver verksamheten med dess gudstjänster och andra program samt lokaler som behöver underhåll.
Som det är nu så blir det ibland underskott när det gäller ekonomin men vi känner ett överskott av glädje i samvaron med varandra och gemenskapen med Gud. Vårt mål är att fler och fler stämmer in i att Jesus är Guds son och medhjälpare i livet.

För att se hur församlingen kan utvecklas inför framtiden hade styrelsen hjälp av handledare Stefan Klingberg, från Equmeniakyrkan region Svealand, för att se möjligheter och hinder. Från alla samtal under den tiden finns en sammanställning av tankar om församlingens framtid.

160 år - i april 2020

I januari och februari 2015 beslutade missionsförsamlingen att anpassa sitt namn till den nya kyrkan man är en del av. För några år sedan bildade Svenska Missionskyrkan, Baptistsamfundet och Metodistkyrkan den nya kyrkan: Equmeniakyrkan. Gå gärna in på http://www.equmeniakyrkan.se för att får veta mer om den nationella kyrkan.

2015 tog församlingen i Ölme beslut om nytt namn och nya stadgar som en anpassning till den nya kyrkan. Det innebär i praktiken inget nytt eftersom det i vår bygd inte fanns någon församling att gå samman med. Församlingens barn- och ungdomsförening SMU har tidigare ändrat sitt namn till Equmenia Ölme.

Det är inte något nytt att anpassa namn till den aktuella verkligheten. Det första namnet beslutades 1860 och blev Inre missionsföreningen i Ölme. Nästa namn kom 20 år senare och blev Ölme Kristna Friförsamling. Ölme Missionsförsamling var sedan kyrkans namn sedan 1941. Församlingen har genom de gångna åren anpassat sig till den tid man lever i - under de 160 åren, sedan den första formella församlingen bildades, men fortfarande är vi en församling som vill vara missionerande genom att vara en Guds röst i Ölme.

På gång

13/6 11:00 Gudstjänst på Ölmeklint
Äntligen gudstjänst tillsammans med Anna-Mia Henriksson och GOA1. Sittande vid bord kan vi ju var...
Spara i din kalender
ti 15/6 14:00 PratPromenad i samhället
Välkommen att gå en promenad och samtidigt prata med några på respektfullt avstånd. Ta med fika...
Spara i din kalender
ti 22/6 14:00 PratPromenad i samhället
Välkommen att gå en promenad och samtidigt prata med några på respektfullt avstånd. Ta med fika...
Spara i din kalender
Mer

Kommande m.m

Pratpromenad och gudstjänst

På söndagen den 13 juni blir det gudstjänst på Ölmeklint, tillsammans med vår diakon Anna-Mia Henriksson och GOA1. Detta är den första samlingen där för i år. Lördagskvällarna startar den 10 juli.

Varje tisdag kl 14.00 startar promenaden från Klippan. Det blir prat om både det ena och andra under de ca 50 minuter vi promenerar - endera Vänersviksrundan eller på elljusspåret. Välkommen!
För den som vill finns det möjlighet att komma direkt till fikat kl 15 i Nancys trädgård, vid dåligt väder i Klippan. Ta med eget fika eller köp fika.
Detta är ett samarrangemang mellan kyrkorna i Ölme - Svenska kyrkan och Equmeniakyrkan.

Vår diakon Anna-Mia och Svenska kyrkans präst Jenny har gjort inspelningar för oss. Via Svenska kyrkan Kristinehamns hemsida, vår församlings Facebook och länk via mejl, är detta tillgängligt för oss. Det är möjligt att även i efterhand gå in på svenskakyrkan.se/Kristinehamn för att där söka sig fram till det som är aktuellt att titta på. Dessutom får vi ta del av andakter från Equmeniakyrkan Väse med Ingela o Per Öhman.

Nu har församlingen haft sitt digitala årsmöte med 7 närvarande i Klippan och övriga hemma vid datorn. Det blev en helt enig årsstämma. Bekräftande beslut att vår diakon Anna-Mia Henriksson fortsätter sin anställning på 30 %. Johan Engholm lämnade styrelsen efter ännu en period, och vi säger välkommen tillbaka. Vi säger också välkommen till Ingemar Mattsson som går in i styrelsearbetet som vice ordförande. Även välkommen till Lena Frisk som ersätter Birgitta Andersson i programrådet.
Allmänt sas tack till alla för det stora engagemanget under pandemiåret 2020 som även ekonomiskt fungerade bra, med endast ett mindre underskott.
Planeringsgruppen för Ölmeklintsäsongen fick förnyat förtroende och ska börja planera för verksamhet på samma sätt som förra året. Vi får hoppas att det räcker med de restriktioner som det var då.

Gåvor till församlingen´
Även om det inte tas upp kollekt i gudstjänst kan man ge gåva via Swish 123 267 05 94 eller bankgiro 5598-7903. Vädjas om gåva via bankgiro eller Swish om det är möjligt. Skriv som meddelande gåva eller diakon om det är speciellt det du vid det tillfället vill ge din gåva till. Kollekt kommer att upptas vid våra samlingar. I psalmboksvagnen finns kuvert som man utanpå kan skriva t.ex. diakon eller ??? vad du vill att din gåva ska gå till. De gamla kuverten fungerar fortfarande.

Fortsätter som diakon
GOA-grupperna har haft rådgivande samtal för att styrelsen skulle få underlag för beslut ang. vår diakons anställning. Utifrån GOA-gruppernas samtal och styrelsen beslut har Anna-Maria Henriksson erbjudits anställning som diakon, på 30%, tills vidare. Beslutet bekräftades på årsmötet. Total enighet om att vi gärna har Anna-Mia kvar hos oss.
Tag gärna kontakt med henne för samtal och kanske bestämma en tid att träffas. Anna-Mia har också ett annat jobb så det kan vara bra att skicka henne ett SMS med info att man önskar kontakt. Ring annars Anna-Mia på 070-395 05 07. Hör av dig! Hennes jobbmejl är equmeniakyrkan.olme@gmail.com.

Söndag 13 sept. hade församlingen äntligen möjlighet att genomföra
jubileumsgudstjänsten för att manifestera 160 år i Guds tjänst. Det blev bilder i form av två dramatiseringar av situationer på 1800-talet, minnen från 1900-talet med bl.a. text av Lennart Engström och uppspelning av när Arne Haster berättade om församlingen i närradion i mitten på 1980-talet. 2000-talet, ja vår nutid, blev representerat av att vår diakon Anna-Mia Henriksson välkomnades i en förbönsakt. Det sjöngs från de olika perioderna med hjälp av Bengt Karlsson på orgel från 1800-talet. 1900-talet blev spelat av Ann-Gret Johansson på pianot och vid elpianot fanns i vår tid Maria Tornblad.
Denna söndags gudstjänst var det första som ordnades inomhus men, som när vi varit ute, så satt vi vid bord och fikat kom till oss.

Offrande för nu ske via konto
Vädjas om
gåva via bankgiro eller Swish om det är möjligt. Skriv som meddelande gåva eller diakon om det är speciellt det du vid det tillfället vill ge din gåva till. Kollekt kommer att upptas vid våra samlingar. I psalmboksvagnen finns kuvert som man utanpå kan skriva t.ex. diakon eller ??? vad du vill att din gåva ska gå till. De gamla kuverten fungerar fortfarande.

Du som inte kan vara med så mycket som du egentligen önskar vill jag säga att
du har en viktig uppgift. Var förebedjare för människor, verksamhet och bygd. Be att människor i Ölme ska längta efter Gud och söka sig till bygdens församlingar, ja, till bygdens bekännande kristna. Gud kommer genom den heliga Anden att fylla oss med kärlek och insikt om vad som vi ska säga och göra.

Ta kontakt med oss

Välkommen att ta kontakt med oss i någon av våra samlingar eller direkt till någon av oss.
Diakon Anna-Mia Henriksson, 070-395 05 07,
eller någon i församlingsledningen, t.ex.
vice ordf.
Johan Engholm, 070-339 98 94;
sekr.
Göran Hedqvist, 070-326 80 96, eller
vice församl.förest.
Nancy Edlund, 070-748 11 68.
Gäller det ekonomi kan du ta kontakt med vår kassör
Per Lämås, 0550-312 64.
Med i styrelsen är också:
Kerstin Losbrant, 070-720 79 30 och
Kristina Tjärnbro Lämås, 073-065 68 86.
E-post via: klippan@nancyedlund.se.

Kondoleanser lämnas via Anhild Jonsson, 0550-333 23, eller via någon av ovanstående.

Kristinehamns Samkristna Råd

Vill du också vara med och stötta kyrkorna i Kristinehamns arbete? Det är möjligt att skänka pengar till detta via nedanstående. Används för Böneveckan och ekumeniska gudstjänster.
KSR, Kristinehamns Samkristna Råd:
PlusGiro: 440 14 98-3
Swish: 123 607 12 45
Tack för din/er gåva!!
Barbro Mattsson ingår i KSRs styrelse och Nancy Edlund är med vid Gudstjänstutskottets/POPs träffar.

Viktiga mötesplatser

Våra kyrkor och sommarhem är mötesplatser mellan oss människor och med Gud. I samband med samlingarna är det alltid tid för samtal och oftast även fika.

Café Klippan varannan tisdag, kl 14-16, fr 29 sept.. Välkomna är alla, oavsett ålder, som vill fika och prata - ja vill du ta med stickning eller korsord så gör det. Sedan våren PratPromenad på tisdagar kl 14 från Klippan med efterföljande fika kl 15, i Nancys trädgård eller i Klippan.

Församlingen är en av huvudmännen för
Hela Människan Kristinehamn som på Hamnvägen 7 har Secondhand och Skrädderi. Kolla aktuella tider via 0550-10850. Mycket pågår tillsammans med de som behöver en arbetsplats som tar hänsyn till individuella behov och talanger. Finns en duktig skräddare som gärna tar emot uppdrag.
Församlingens har andakt- och sångstund på
Ölmegården* under vår- och höstterminerna. Just nu Coronauppehåll.

Logga in Hemsida från Lawebb Logga in