Equmeniakyrkan Ölme

Om oss

En kyrka för Ölmebygden

Equmeniakyrkan Ölme är en kyrka för hela livet
där mötet med Jesus Kristus förvandlar mig, dig och världen
.

SDC12545.JPG

Bygdehistoria - bok om utvandrare

Hösten har varit intensiv för den grupp som under några år arbetat med att dokumentera utvandrare från Ölme 1869-1929. De sista boksidorna görs nu i november/december och sedan trycks boken i januari. Nu i november är tanken att den börjar att säljas lördagen den 13 februari. Det kommer att finnas presentkort att ge bort som julklapp.

Den 27 sept. var det direktsänd gudstjänst från Equmeniakyrkans digitala kyrkokonferens och i den var det förbönsakt för de som är inne i vägledningsåret, t.ex. Anna-Mia Henriksson vår diakon. Equmeniakyrkan Ölme ska i de närmaste månaderna bestämma om vi ska fortsätta anställningen av vår diakon under hela vägledningsåret och kanske även längre.
Under jubileumsåret är 160 år i Guds tjänst en återkommande rubrik under denna sommar. Men efter sommar kommer sensommar och höst. Det innebär att verksamheten på Ölmeklint är scout nu och övrigt förläggs till Klippan. Nu möts vi där igen, men ändå annorlunda p.g.a. den pågående Coronapande-min. Denna höst är kyrksalen möblerad med bord och stolar för att kunna hålla avstånd.
Som tidigare samverkar vår församling med Equmeniakyrkan Väse om verksamhet samt att det är en del ekumeniska samlingar tillsammans med Svenska kyrkan Ölme.

Bok om utvandring från Ölme

Sedan vintern 2014 har engagerade personer träffats för att lära mer om Ölmebygden och speciellt om utvandring. Under åren 1860-1929 var det hela 1253 personer som emigrerade vilket är ungefär lika många som bor i Ölme i vår tid.
För att fler ska få veta mer om vad som hände i Ölme under den aktuella tiden och vad som hände ett antal av de som utvandrade håller en bok på att sammanställas. Just nu finns det drygt 40 olika berättelser som visar på modiga kvinnor och män som lämnade hembygden för en okänd värld. Det finns berättelser om arbete i marmorbrott i Proctor, krigare i kung Leopolds arme i Kongo, att vara arkitekt och byggare i Chicago och som chaufför hos Rockefeller, för att nämna några.
Tryckning av boken är en stor kostnad för att genomföra. Det är Eqk Ölme och Ölme Hembygdsförening som tillsammans gör detta, i samarbete med studieförbundet Bilda och kanske fler sponsorer. Kontakta gärna Nancy Edlund, 070-748 11 68, eller Kristina Tjärnbro Lämås, 070-065 68 86. E-post: klippan@nancyedlund.se. Tar gärna emot tips på personer som kan behöva information om att boken kommer att finnas till försäljning.

Jesus frågar: Älskar du mig?

Petrus fick frågan, ja tre gånger, om han älskade Jesus. Det var efter det att Petrus 3 gånger hade förnekat att han kände honom i samband med Jesu gripande. Efter att Jesus uppstått och gick till Genesarets strand där Petrus m.fl. fiskade gav han Petrus upprättelse genom att fråga honom, också tre gånger, om han älskade Jesus - vilket han tydligt sa att han gjorde. Samma fråga ställs till dig och mig av Jesus: Älskar du mig? Det är våra privata svar på den frågan om leder oss vidare i gemenskapen med Kristus eller i fortsatt sökande efter tron på Jesus Kristus.

Tillsammans är vi fler

Det finns ett pågående samarbete mellan Equmeniakyrkorna i Väse och Ölme. Planeringen av verksamheten görs tillsammans och gudstjänster och annat är för båda församlingarna. Våra kyrkor och samlingar ordnas för möte med Gud och varandra. Vi ber om Guds välsignelse över våra bygder.

Equmeniakyrkan Ölme

Equmeniakyrkan består av 690 församlingar, 65.000 medlemmar och dessutom 125.000 betjänade (deltager utan att vara medlem). Församlingen i Ölme består av nästan 40 personer som deltar i våra arrangemang och är med i våra GOA-grupper. Det är dessa personers engagemang som driver verksamheten med dess gudstjänster och andra program samt lokaler som behöver underhåll.
Som det är nu så blir det ibland underskott när det gäller ekonomin men vi känner ett överskott av glädje i samvaron med varandra och gemenskapen med Gud. Vårt mål är att fler och fler stämmer in i att Jesus är Guds son och medhjälpare i livet.

För att se hur församlingen kan utvecklas inför framtiden hade styrelsen hjälp av handledare Stefan Klingberg, från Equmeniakyrkan region Svealand, för att se möjligheter och hinder. Från alla samtal under den tiden finns en sammanställning av tankar om församlingens framtid.

160 år - i april 2020

I januari och februari 2015 beslutade missionsförsamlingen att anpassa sitt namn till den nya kyrkan man är en del av. För några år sedan bildade Svenska Missionskyrkan, Baptistsamfundet och Metodistkyrkan den nya kyrkan: Equmeniakyrkan. Gå gärna in på http://www.equmeniakyrkan.se för att får veta mer om den nationella kyrkan.

2015 tog församlingen i Ölme beslut om nytt namn och nya stadgar som en anpassning till den nya kyrkan. Det innebär i praktiken inget nytt eftersom det i vår bygd inte fanns någon församling att gå samman med. Församlingens barn- och ungdomsförening SMU har tidigare ändrat sitt namn till Equmenia Ölme.

Det är inte något nytt att anpassa namn till den aktuella verkligheten. Det första namnet beslutades 1860 och blev Inre missionsföreningen i Ölme. Nästa namn kom 20 år senare och blev Ölme Kristna Friförsamling. Ölme Missionsförsamling var sedan kyrkans namn sedan 1941. Församlingen har genom de gångna åren anpassat sig till den tid man lever i - under de 160 åren, sedan den första formella församlingen bildades, men fortfarande är vi en församling som vill vara missionerande genom att vara en Guds röst i Ölme.

På gång

29/11 Adventsgudstjänst i Klippan - INSTÄLLD
Spara i din kalender
ti 1/12 14:00 Samtal i Klippan - INSTÄLLD
Spara i din kalender
6/12 Bibelsamtal om Apg - INSTÄLLT
Spara i din kalender
Mer

Kommande m.m

Inställt förutom The Rock

Coronarestriktioner innebär att vi helst inte ska träffas i andra grupper än familjen. Detta har styrelsen beslutat att vi följer inom Equmenia-kyrkan Ölme. Vi följer noga vad som gäller för Värmland och hur det påverkar oss i Ölme. Nu gäller att offentlig samling inte får ha fler deltagare än 8.

Ingen julmässa - men köp, för 300 kr, en Julpåse från Equmeniakyrkan Ölme. Det innebär att beställa en påse som innehåller, t.ex.: 8 saffransbullar, 3st halva brödkakor, ½ mjuk kaka el. 1/4 söndagskaka,15 st peppar-kakor, 10 st bräck fröknäcke och 1 långt parljus.
Beställning sker till Johan Engholm, Birgitta i Lid, Anna-Lena i Stubberud och Göran Hedqvist, 070-326 80 96.

Den 13 dec. blir det Öppen kyrka - 3 x 45 minuter. Se kalendariet

GOA-grupperna ska, de närmaste veckorna, prata om hur de ser på möjligheten att fortsätta anställningen av vår diakon på 30% till 31 dec. 2021. Styrelsen informerar om sitt beslut i samband med Öppen Kyrka den 13 dec. Formellt beslut tas på årsmötet den 6 febr.

The Rock är en aktivitetskväll för tonåringar, årskurs 6 år och uppåt. Tiden är kl 18-21. The Rock dessa fredagar 20 nov, 4 + 18 dec. Hjälp till att tipsa ungdomar om denna möjlighet. Mer info av Anna-Mia, 070-395 05 07.

Församlingen har tagit beslut om anställning av diakon Anna-Mia Henriksson från 1 september. Sex månader på 30%. Anna-Mia kommer att hjälpa till både inom församlingen och Equmenia.
Tag gärna kontakt med henne för samtal och kanske bestämma en tid att träffas. Anna-Mia har också ett annat jobb så det kan vara bra att skicka henne ett SMS med info att man önskar kontakt. Numret till Anna-Mia är 070-395 05 07. Hör av dig!

Söndag 13 sept. hade församlingen äntligen möjlighet att genomföra jubileumsgudstjänsten för att manifestera 160 år i Guds tjänst. Det blev bilder i form av två dramatiseringar av situationer på 1800-talet, minnen från 1900-talet med bl.a. text av Lennart Engström och uppspelning av när Arne Haster berättade om församlingen i närradion i mitten på 1980-talet. 2000-talet, ja vår nutid, blev representerat av att vår diakon Anna-Mia Henriksson välkomnades i en förbönsakt. Det sjöngs från de olika perioderna med hjälp av Bengt Karlsson på orgel från 1800-talet. 1900-talet blev spelat av Ann-Gret Johansson på pianot och vid elpianot fanns i vår tid Maria Tornblad.
Denna söndags gudstjänst var det första som ordnades inomhus men, som när vi varit ute, så satt vi vid bord och fikat kom till oss.

Vädjas om gåva via bankgiro eller Swish om det är möjligt. Skriv som meddelande gåva eller diakon om det är speciellt det du vid det tillfället vill ge din gåva till. Kollekt kommer att upptas vid våra samlingar. I psalmboksvagnen finns kuvert som man utanpå kan skriva t.ex. diakon eller ??? vad du vill att din gåva ska gå till. De gamla kuverten fungerar fortfarande.

Läs gärna mer om den aktuella pandemisituationen på krisinformation.se samt på Equmeniakyrkans hemsida och på 1177.se.
Vill du ha svar på Corona-frågor ring 11313.
Känner du dig sjuk och är i behov av vård måste du ringa 1177 innan du åker någonstans. Där får man veta hur man ska gå tillväga om man tror att man är drabbad av sjukdomen covid-19, alltså smittad av Coronavirus.

Du som inte kan vara med så mycket som du egentligen önskar vill jag säga att du har en viktig uppgift. Var förebedjare för människor, verksamhet och bygd. Be att människor i Ölme ska längta efter Gud och söka sig till bygdens församlingar, ja, till bygdens bekännande kristna. Gud kommer genom den heliga Anden att fylla oss med kärlek och insikt om vad som vi ska säga och göra.

Ta kontakt med oss

Välkommen att ta kontakt med oss i någon av våra samlingar eller direkt till någon av oss i församlingsledningen, t.ex.
vice ordf. Johan Engholm, 070-339 98 94;
sekr. Göran Hedqvist, 070-326 80 96, eller
vice församl.förest. Nancy Edlund, 070-748 11 68.
Gäller det ekonomi kan du ta kontakt med vår kassör Per Lämås, 0550-312 64.
Med i styrelsen är också:
Kerstin Losbrant, 070-720 79 30 och
Kristina Tjärnbro Lämås, 073-065 68 86.
E-post via: klippan@nancyedlund.se.

Kondoleanser lämnas via Anhild Jonsson, 0550-333 23, eller via någon av ovanstående.

Kristinehamns Samkristna Råd

Vill du också vara med och stötta kyrkorna i Kristinehamns arbete? Det är möjligt att skänka pengar till detta via nedanstående. Används för Böneveckan och ekumeniska gudstjänster.
KSR, Kristinehamns Samkristna Råd:
PlusGiro: 440 14 98-3
Swish: 123 607 12 45
Tack för din/er gåva!!
Barbro Mattsson ingår i KSRs styrelse och Nancy Edlund är med vid Gudstjänstutskottets/POPs träffar.

Viktiga mötesplatser

Våra kyrkor och sommarhem är mötesplatser mellan oss människor och med Gud. I samband med samlingarna är det alltid tid för samtal och oftast även fika.

Café Klippan varannan tisdag, kl 14-16, fr 29 sept.. Välkomna är alla, oavsett ålder, som vill fika och prata - ja vill du ta med stickning eller korsord så gör det. Sedan våren PratPromenad på tisdagar kl 14 från Klippan med efterföljande fika kl 15, i Nancys trädgård eller i Klippan.

Församlingen är en av huvudmännen för Hela Människan Kristinehamn som på Hamnvägen 7 har Secondhand och Skrädderi. Kolla aktuella tider via 0550-10850. Mycket pågår tillsammans med de som behöver en arbetsplats som tar hänsyn till individuella behov och talanger. Finns en duktig skräddare som gärna tar emot uppdrag.
Församlingens har andakt- och sångstund på Ölmegården under vår- och höstterminerna. Just nu Coronauppehåll.

Logga in Hemsida från Lawebb Logga in