Equmeniakyrkan Ölme

Om oss

En kyrka för Ölmebygden

Equmeniakyrkan Ölme är en kyrka för hela livet
där mötet med Jesus Kristus förvandlar mig, dig och världen
.

KlippanAdvent2019.jpg

Nytt kyrkoår - ADVENTSTID

Equmeniakyrkan Klippan är vår missionsstation i samhället
1931 slogs portarna upp till missionshuset på berget Klippan. Fortfarande är där verksamhet med flera samlingar per vecka under sept-maj månad. Välkommen till Klippan.
Som tidigare har Eqk Ölme samverkan med Equmeniakyrkan i Väse och vi turas om att ordna gudstjänst. Dessutom kan vi gå till Ölme kyrka på gudstjänst. Vilken förmån att alltid ha gudstjänst att gå till.

Samverkan i bygden

Som tidigare samverkar vår församling med Equmeniakyrkan Väse om verksamhet samt att det är en del ekumeniska samlingar tillsammans med Svenska kyrkan Ölme, förutom samarbetet kring ÖlmeNytt. Hur hösten planerats ser du här i kalendariet och i ÖlmeNytt.
Våra tre församlingar ordnar gemensamt Alpha-kurs under 2022.

Bok om utvandring från Ölme

Kontakta gärna Nancy Edlund, 070-748 11 68, eller Kristina Tjärnbro Lämås, 070-065 68 86. E-post: klippan@nancyedlund.se. Tar gärna emot tips på personer som kan behöva information om att boken finnas att köpa.
Boken finns att hos bokhandeln i Kristinehamn och Ölmeljus samt hos ovanstående.
Från vintern 2014 träffades engagerade personer för att lära mer om Ölmebygden och speciellt om utvandring. Under åren 1860-1929 var det hela 1 136 personer som emigrerade vilket är nästan lika många som bor i Ölme i vår tid.
För att fler ska få veta mer om vad som hände i Ölme under den aktuella tiden och vad som hände ett antal av de som utvandrade håller en bok på att sammanställas. Just nu finns det drygt 40 olika berättelser som visar på modiga kvinnor och män som lämnade hembygden för en okänd värld. Det finns berättelser om arbete i marmorbrott i Proctor, krigare i kung Leopolds arme i Kongo, att vara arkitekt och byggare i Chicago och som chaufför hos Rockefeller, för att nämna några.
Det är Equmeniakyrkan Ölme och Ölme Hembygdsförening som tillsammans gör detta, i samarbete med studieförbundet Bilda. Detta bokprojekt avslutas vid årsskiftet och de då kvarvarande böckerna fördelas mellan organisationerna.

Jesus frågar: Älskar du mig?

Petrus fick frågan, ja tre gånger, om han älskade Jesus. Det var efter det att Petrus 3 gånger hade förnekat att han kände honom i samband med Jesu gripande. Efter att Jesus uppstått och gick till Genesarets strand där Petrus m.fl. fiskade gav han Petrus upprättelse genom att fråga honom, också tre gånger, om han älskade Jesus - vilket han tydligt sa att han gjorde. Samma fråga ställs till dig och mig av Jesus: Älskar du mig? Det är våra privata svar på den frågan om leder oss vidare i gemenskapen med Kristus eller i fortsatt sökande efter tron på Jesus Kristus.

Tillsammans är vi fler

Det finns ett pågående samarbete mellan Equmeniakyrkorna i Väse och Ölme. Planeringen av verksamheten görs tillsammans och gudstjänster och annat är för båda församlingarna. Våra kyrkor och samlingar ordnas för möte med Gud och varandra. Vi ber om Guds välsignelse över våra bygder.

Equmeniakyrkan Ölme

Equmeniakyrkan består av 654 församlingar, 65.000 medlemmar och dessutom 125.000 betjänade (deltager utan att vara medlem). Församlingen i Ölme består av nästan 40 personer som deltar i våra arrangemang och är med i våra GOA-grupper. Det är dessa personers engagemang som driver verksamheten med dess gudstjänster och andra program samt lokaler som behöver underhåll.
Som det är nu så blir det ibland underskott när det gäller ekonomin men vi känner ett överskott av glädje i samvaron med varandra och gemenskapen med Gud. Vårt mål är att fler och fler stämmer in i att Jesus är Guds son och medhjälpare i livet.

För att se hur församlingen kan utvecklas inför framtiden hade styrelsen hjälp av handledare Stefan Klingberg, från Equmeniakyrkan region Svealand, för att se möjligheter och hinder. Från alla samtal under den tiden finns en sammanställning av tankar om församlingens framtid.

160 år - i april 2020

I januari och februari 2015 beslutade missionsförsamlingen att anpassa sitt namn till den nya kyrkan man är en del av. För några år sedan bildade Svenska Missionskyrkan, Baptistsamfundet och Metodistkyrkan den nya kyrkan: Equmeniakyrkan. Gå gärna in på http://www.equmeniakyrkan.se för att får veta mer om den nationella kyrkan.

2015 tog församlingen i Ölme beslut om nytt namn och nya stadgar som en anpassning till den nya kyrkan. Det innebär i praktiken inget nytt eftersom det i vår bygd inte fanns någon församling att gå samman med. Församlingens barn- och ungdomsförening SMU har tidigare ändrat sitt namn till Equmenia Ölme.

Det är inte något nytt att anpassa namn till den aktuella verkligheten. Det första namnet beslutades 1860 och blev Inre missionsföreningen i Ölme. Nästa namn kom 20 år senare och blev Ölme Kristna Friförsamling. Ölme Missionsförsamling var sedan kyrkans namn sedan 1941. Församlingen har genom de gångna åren anpassat sig till den tid man lever i - under de 160 åren, sedan den första formella församlingen bildades, men fortfarande är vi en församling som vill vara missionerande genom att vara en Guds röst i Ölme.

Livet värt att utforska

VAD ÄR ALPHA?
Alphakursen är till för alla som vill fundera och reflektera kring livet och dess mening. Det är en plats där människor kan komma och koppla av, äta, lyssna och dela sina tankar.
Alpha kursen är till för alla, och speciellt anpassad för människor som inte är vana kyrkobesökare.
Nyfiken på Alpha var det torsdagen den 31 mars. Många kom och kollade om detta är något som man ville fortsätta med, och det var det.
Plats: Församlingshemmet vid Ölme kyrka. Pga pandemin blev Alpha framflyttat.
Arrangör: Svenska kyrkan Ölme tillsammans med Equmeniakyrkorna i Ölme och Väse. I samarbete med Sensus studieförbund.
Alpha-kursen startade torsdag 28 april med samma tider som ovan. Pågår under 5 veckor under vårterminen och resterande 5 träffar under HT, då genomförs också en Alpha-helg. Varje träff tittar på en ny aspekt av den kristna tron. Exempel på ämnen som tas upp: "Vem är Jesus?", "Hur ska jag kunna tro?" och "Vad ska jag med kyrkan till?".
Kurskvällarna startar med att vi äter soppa tillsammans. Därefter hålls ett föredrag, antingen muntligt eller via film, utifrån livets frågor och kristendomens svar. Slutligen är det dags för samtal i smågrupper där varje deltagare kan ställa frågor och bidra med sina åsikter.
Som avslutning av denna kurs ordnas en Alpha-fest, dit många är välkomna för att höra hur den pågående kursen fungerat och förhoppningsvis bli inspirerad att delta i nästa Alpha-kurs.

På gång

4/12 11:00 Gudstjänst i Klippan
Gudstjänst med Karl-Göran Olsson som predikar. Information om Alpha som startar ny kurs den 9 febr...
Spara i din kalender
ti 6/12 14:00 Café Klippan, sista för terminen
Öppet två timmar för prat och fika.
Spara i din kalender
on 7/12 19:00 Livsnära samtal i Klippan
Kl 19.00-20.30, varannan onsdag, träffas vi för samtal om livet och vårt förhållande till Gud.
Spara i din kalender
Mer

Kommande m.m

Gudstjänst i Klippan

Kommande program ser du i kalendern. Välkommen till Equmeniakyrkan Klippan, Sunnäsvägen 1, i Ölme samhälle, där vi samlas i under höst, vinter och vår.

På söndag är det gudstjänst i Klippan tillsammans med GOA2 och Karl-Göran Olsson och några fler som är med i samtal. Kyrkfika som vanligt efter gudstjänsten.

ÖlmeNytt kommer i brevlådorna i Ölme i början av denna vecka. Tyvärr blev det ett "a" för mycket när det skulle skrivas att John Andersson, Prästgår'n, avled den 24 juli. När det gäller julbordet i församlingshemmet på söndag så är det 200 kr som det kostar. Anmälan snarast till Jenny Persson.
Redaktionskommittén beklagar de fel som trots korrekturläsning inte upptäckts och justerats.

Tisdag eftermiddagar, varannan vecka, är Café Klippan öppet 14-16, ojämn vecka. Kom in en kort stund eller var med hela tiden. Nästa vecka är det sista gången för i år.

Onsdagskvällar kl 19.00 är en tid att komma ihåg.
Udda vecka - kl 19 då det är livsnära samtal om allt som rör livet och kontakten med Gud.
Jämn vecka - kl 19 är det bibelsamtal om Markusevangeliet tillsammans med Ingemar Mattson. Vilket kapitel som är aktuellt ser du i kalendern.
Varje vecka, på onsdagskvällar är det kl 20.31 bön på Ölmeklint/Klippan samt därifrån du befinner dig.

Gåvor till församlingen´
Kollekt/gåva kan ges kontant eller via Swish 123 267 05 94 eller bankgiro 5598-7903. Gärna gåva via bankgiro eller Swish. Skriv som meddelande gåva eller kollekt eller vad det är du vid det tillfället vill ge din gåva till.
Tacksamt om du också ger gåva via kyrkoavgiften och via Equmeniakyrkans autogiro för gåvor till nationella kyrkan och till vår lokala församling.

Du som inte kan vara med så mycket som du egentligen önskar vill jag säga att du har en viktig uppgift. Var förebedjare för människor, verksamhet och bygd. Be att människor i Ölme ska längta efter Gud och söka sig till bygdens församlingar, ja, till bygdens bekännande kristna. Gud kommer genom den heliga Anden att fylla oss med kärlek och insikt om vad som vi ska säga och göra.

Tag gärna kontakt

Välkommen att ta kontakt med oss i någon av våra samlingar eller direkt till någon av oss.
Stöd till församlingen kan ges via Swish 123 267 05 94 eller Bankgiro 5598-7903.
Vice församlingsföreståndare är Kristina Tjärnbro Lämås, 073-065 68 86. Använd denna mejladress: equmeniakyrkan.olme@gmail.com.
ordförande Nancy Edlund, 070-748 11 68, klippan@nancyedlund.se;
vice ordf. Ingemar Mattsson, 076-260 74 21;
sekr. Göran Hedqvist, 070-326 80 96, eller
kassör Per Lämås, 0550-312 64.
Med i styrelsen är också:
Kerstin Losbrant, 070-720 79 30 och
Jenny Mattsson, 076-017 50 51.

Kondoleanser lämnas via Anhild Jonsson, 070-283 95 89 eller via någon av ovanstående.

Kristinehamns Samkristna Råd

Vill du också vara med och stötta kyrkorna i Kristinehamns arbete? Det är möjligt att skänka pengar till detta via nedanstående. Används för Böneveckan och ekumeniska gudstjänster.
KSR, Kristinehamns Samkristna Råd:
PlusGiro: 440 14 98-3
Swish: 123 607 12 45
Tack för din/er gåva!!
Barbro Mattsson ingår i KSRs styrelse och Kristina Tjärnbro Lämås är med vid Gudstjänstutskottet/POPs träffar.

Viktiga mötesplatser

Våra kyrkor och sommarhem är mötesplatser mellan oss människor och med Gud. I samband med samlingarna är det alltid tid för samtal och oftast även fika.

Café Klippan varannan tisdag, kl 14-16, se kalendern. Välkomna är alla, oavsett ålder, som vill fika och prata - ja vill du ta med stickning eller korsord så gör det. Var med hela tiden eller en kort stund.

Församlingen är en av huvudmännen för Hela Människan Kristinehamn som på Hamnvägen 7 har Secondhand och Skrädderi. Kolla aktuella tider via 0550-10850. Mycket pågår tillsammans med de som behöver en arbetsplats som tar hänsyn till individuella behov och talanger. Deras duktiga skräddare har startat eget och kan lotsas till honom av Arvid.
Församlingens har andakt- och sångstund på Ölmegården under vår- och höstterminerna. Efter långt pandemiuppehåll börjar sångstunderna den 8 mars.

Logga in Hemsida från Lawebb Logga in