Equmeniakyrkan Ölme

Om oss

En kyrka för Ölmebygden

Equmeniakyrkan Ölme är en kyrka för hela livet
där mötet med Jesus Kristus förvandlar mig, dig och världen
.

Klippan-varsol.jpg

Livet är värt att utforska

VAD ÄR ALPHA?
Alphakursen är till för alla som vill fundera och reflektera kring livet och dess mening. Det är en plats där människor kan komma och koppla av, äta, lyssna och dela sina tankar.
Alpha kursen är till för alla, och speciellt anpassad för människor som inte är vana kyrkobesökare.
Nyfiken på Alpha blir det torsdagen den 31 mars, kl 18.30-ca 20.30. Kom och kolla om detta är något för dig. Plats: Församlingshemmet vid Ölme kyrka. Pga pandemin är Alpha framflyttat.
Arrangör: Svenska kyrkan Ölme tillsammans med Equmeniakyrkorna i Ölme och Väse. I samarbete med Sensus studieförbund.
Alpha-kursen startar sedan torsdag 28 april med samma tider som ovan. Pågår under 10 veckor där man varje gång tittar på en ny aspekt av den kristna tron. Exempel på ämnen som tas upp: "Vem är Jesus?", "Hur ska jag kunna tro?" och "Vad ska jag med kyrkan till?".
Kurskvällarna startar med att vi äter soppa tillsammans. Därefter hålls ett föredrag, antingen muntligt eller via film, utifrån livets frågor och kristendomens svar. Slutligen är det dags för samtal i smågrupper där varje deltagare kan ställa frågor och bidra med sina åsikter.

Klippan vår missionsstation i samhället

1931 slogs portarna upp till missionshuset på berget "Klippan". Fortfarande är det i verksamhet med flera samlingar per vecka. Även denna termin är kyrksalen möblerad med bord och stolar förutom längs väggarna där bänkar står. Vi fortsätter alltså att tänka på att hålla avstånd trots att vi vill känna närhet till varandra. Välkommen till Klippan.
Som tidigare har Eqk Ölme samverkan med Equmeniakyrkan i Väse och vi turas om att ordna gudstjänst. Dessutom kan vi gå till Ölme kyrka på gudstjänst. Vilken förmån att alltid ha gudstjänst att gå till.

Equmeniakyrkan Ölme har förmånen att ha Ölmeklint som sommarkyrka där det är en samling varje lördag kväll under sommarmånaderna. Ölmeklintskvällarna samlar folk från Ölmebygden och en del åker 4-5 mil för att komma dit. Hoppas du fann det intressant att åka till Ölmeklint - där du och andra fick höra om hur Jesus berört olika människor och därmed påverkat hela deras liv - och därmed kanske påverkat även dig.

Nu är du liksom andra välkomna till Klippan. Se kalendern för att få veta vad som är på gång.

Samverkan i bygden

Som tidigare samverkar vår församling med Equmeniakyrkan Väse om verksamhet samt att det är en del ekumeniska samlingar tillsammans med Svenska kyrkan Ölme, förutom samarbetet kring ÖlmeNytt. Hur hösten planerats ser du här i kalendariet och i ÖlmeNytt.
Vi tre församlingar ordnar gemensamt Alpha under 2022.

Bok om utvandring från Ölme

Kontakta gärna Nancy Edlund, 070-748 11 68, eller Kristina Tjärnbro Lämås, 070-065 68 86. E-post: klippan@nancyedlund.se. Tar gärna emot tips på personer som kan behöva information om att boken kommer att finnas till försäljning.
Boken finns att köpa hos bokhandeln i Kristinehamn och Ölmeljus samt hos ovanstående.
Från vintern 2014 träffades engagerade personer för att lära mer om Ölmebygden och speciellt om utvandring. Under åren 1860-1929 var det hela 1 136 personer som emigrerade vilket är nästan lika många som bor i Ölme i vår tid.
För att fler ska få veta mer om vad som hände i Ölme under den aktuella tiden och vad som hände ett antal av de som utvandrade håller en bok på att sammanställas. Just nu finns det drygt 40 olika berättelser som visar på modiga kvinnor och män som lämnade hembygden för en okänd värld. Det finns berättelser om arbete i marmorbrott i Proctor, krigare i kung Leopolds arme i Kongo, att vara arkitekt och byggare i Chicago och som chaufför hos Rockefeller, för att nämna några.
Det är Equmeniakyrkan Ölme och Ölme Hembygdsförening som tillsammans gör detta, i samarbete med studieförbundet Bilda.

Jesus frågar: Älskar du mig?

Petrus fick frågan, ja tre gånger, om han älskade Jesus. Det var efter det att Petrus 3 gånger hade förnekat att han kände honom i samband med Jesu gripande. Efter att Jesus uppstått och gick till Genesarets strand där Petrus m.fl. fiskade gav han Petrus upprättelse genom att fråga honom, också tre gånger, om han älskade Jesus - vilket han tydligt sa att han gjorde. Samma fråga ställs till dig och mig av Jesus: Älskar du mig? Det är våra privata svar på den frågan om leder oss vidare i gemenskapen med Kristus eller i fortsatt sökande efter tron på Jesus Kristus.

Tillsammans är vi fler

Det finns ett pågående samarbete mellan Equmeniakyrkorna i Väse och Ölme. Planeringen av verksamheten görs tillsammans och gudstjänster och annat är för båda församlingarna. Våra kyrkor och samlingar ordnas för möte med Gud och varandra. Vi ber om Guds välsignelse över våra bygder.

Equmeniakyrkan Ölme

Equmeniakyrkan består av 654 församlingar, 65.000 medlemmar och dessutom 125.000 betjänade (deltager utan att vara medlem). Församlingen i Ölme består av nästan 40 personer som deltar i våra arrangemang och är med i våra GOA-grupper. Det är dessa personers engagemang som driver verksamheten med dess gudstjänster och andra program samt lokaler som behöver underhåll.
Som det är nu så blir det ibland underskott när det gäller ekonomin men vi känner ett överskott av glädje i samvaron med varandra och gemenskapen med Gud. Vårt mål är att fler och fler stämmer in i att Jesus är Guds son och medhjälpare i livet.

För att se hur församlingen kan utvecklas inför framtiden hade styrelsen hjälp av handledare Stefan Klingberg, från Equmeniakyrkan region Svealand, för att se möjligheter och hinder. Från alla samtal under den tiden finns en sammanställning av tankar om församlingens framtid.

160 år - i april 2020

I januari och februari 2015 beslutade missionsförsamlingen att anpassa sitt namn till den nya kyrkan man är en del av. För några år sedan bildade Svenska Missionskyrkan, Baptistsamfundet och Metodistkyrkan den nya kyrkan: Equmeniakyrkan. Gå gärna in på http://www.equmeniakyrkan.se för att får veta mer om den nationella kyrkan.

2015 tog församlingen i Ölme beslut om nytt namn och nya stadgar som en anpassning till den nya kyrkan. Det innebär i praktiken inget nytt eftersom det i vår bygd inte fanns någon församling att gå samman med. Församlingens barn- och ungdomsförening SMU har tidigare ändrat sitt namn till Equmenia Ölme.

Det är inte något nytt att anpassa namn till den aktuella verkligheten. Det första namnet beslutades 1860 och blev Inre missionsföreningen i Ölme. Nästa namn kom 20 år senare och blev Ölme Kristna Friförsamling. Ölme Missionsförsamling var sedan kyrkans namn sedan 1941. Församlingen har genom de gångna åren anpassat sig till den tid man lever i - under de 160 åren, sedan den första formella församlingen bildades, men fortfarande är vi en församling som vill vara missionerande genom att vara en Guds röst i Ölme.

På gång

30/1 11:00 Cafégudstjänst i Eqk Väse
Spara i din kalender
ti 1/2 14:00 Café Klippan kl 14-16
Öppnar för terminen på respektfullt avstånd sittande vid flera bord.
Spara i din kalender
on 2/2 19:00 Livsnära samtal i Klippan
Kl 19.00-20.25, varannan onsdag, träffas vi för samtal om livet och vårt förhållande till Gud.
Spara i din kalender
Mer

Kommande m.m

Cafégudstjänst och samtal

På onsdag kväll är du välkommen till Klippan kl 19 då det är livsnära samtal om allt som rör oss, våra familjer och kontakten med Gud. Kl. 20.30 på onsdagskvällar är det bön i Klippan men det går också bra att du ber där du befinner dig.

På söndag är det cafégudstjänst i Väse kl 11. Kom du också.

Anna-Mias flyttlass har nu gått till Vägsjöfors. Så fort hon vet sitt arbetsschema i Vägsjöfors och Torsby kommer vi att bestämma när hon kan komma tillbaka till oss för gudstjänst i.st.f. den 16:e.

Möjligt att träffas, men viktigt att vi fortsätter att respektera varandra, tvättar händerna och sitta still på avstånd. Om vi inte känner oss friska ska vi stanna hemma för att skydda oss själva och andra. Vi försöker ställa om i stället för att ställa in - även om det inte alltid är möjligt.

P.g.a. den pågående pandemin har programmet i ekumeniska böneveckan ändrats. Hänvisar till kalendern för att se aktuellt program. Både lördagens kvällsmöte och söndagens gudstjänst direktsänds från Broängskyrkan. Du hittar länken på http://www.broangskyrkan.se. Vi ska försöka ordna så att vi kan titta tillsammans i Klippan.

Vår diakon Anna-Mia vill veta om du vill ha kontakt med henne. Ring eller skicka ett SMS till 070-395 0507 och be Anna-Mia att ringa upp dig.

Café Klippan varannan tisdag, se kalendern. Kom en kort stund eller hela öppettiden från 14 till 16 - ja, som det passar dig! Kl 15 kan det vara så att vi läser något i bibeln eller något annat uppbyggande.

Onsdagar kl 19.00-20.45 är det en samling i Klippan. Kom även om du inte varit med tidigare. Se kalendern.

Gåvor till församlingen´
När du inte kan lägga din kollekt i gudstjänst kan gåva ges via Swish 123 267 05 94 eller bankgiro 5598-7903. Vädjas om gåva via bankgiro eller Swish om det är möjligt. Skriv som meddelande gåva/kollekt eller vad det är du vid det tillfället vill ge din gåva till.
Tacksamt om du också ger gåva via kyrkoavgiften och via Equmeniakyrkan autogiro för gåvor till nationella kyrkan och till vår lokala församling.

Du som inte kan vara med så mycket som du egentligen önskar vill jag säga att du har en viktig uppgift. Var förebedjare för människor, verksamhet och bygd. Be att människor i Ölme ska längta efter Gud och söka sig till bygdens församlingar, ja, till bygdens bekännande kristna. Gud kommer genom den heliga Anden att fylla oss med kärlek och insikt om vad som vi ska säga och göra.

Tag gärna kontakt

Välkommen att ta kontakt med oss i någon av våra samlingar eller direkt till någon av oss.
Stöd till församlingen kan ges via Swish 123 267 05 94 eller Bankgiro 5598-7903.
Diakon Anna-Mia Henriksson, 070-395 05 07, equmeniakyrkan.olme@gmail.com,
eller någon i församlingsledningen, t.ex.
vice ordf. Ingemar Mattsson, 076-260 74 21;
sekr. Göran Hedqvist, 070-326 80 96, eller
vice församl.förest. Nancy Edlund, 070-748 11 68.
Gäller det ekonomi kan du ta kontakt med vår kassör Per Lämås, 0550-312 64.
Med i styrelsen är också:
Kerstin Losbrant, 070-720 79 30 och
Kristina Tjärnbro Lämås, 073-065 68 86.
E-post via: klippan@nancyedlund.se.

Kondoleanser lämnas via Anhild Jonsson, 0550-333 23, eller via någon av ovanstående.

Kristinehamns Samkristna Råd

Vill du också vara med och stötta kyrkorna i Kristinehamns arbete? Det är möjligt att skänka pengar till detta via nedanstående. Används för Böneveckan och ekumeniska gudstjänster.
KSR, Kristinehamns Samkristna Råd:
PlusGiro: 440 14 98-3
Swish: 123 607 12 45
Tack för din/er gåva!!
Barbro Mattsson ingår i KSRs styrelse och Nancy Edlund är med vid Gudstjänstutskottets/POPs träffar.

Viktiga mötesplatser

Våra kyrkor och sommarhem är mötesplatser mellan oss människor och med Gud. I samband med samlingarna är det alltid tid för samtal och oftast även fika.

Café Klippan varannan tisdag, kl 14-16, fr 29 sept.. Välkomna är alla, oavsett ålder, som vill fika och prata - ja vill du ta med stickning eller korsord så gör det. Sedan våren PratPromenad på tisdagar kl 14 från Klippan med efterföljande fika kl 15, i Nancys trädgård eller i Klippan.

Församlingen är en av huvudmännen för Hela Människan Kristinehamn som på Hamnvägen 7 har Secondhand och Skrädderi. Kolla aktuella tider via 0550-10850. Mycket pågår tillsammans med de som behöver en arbetsplats som tar hänsyn till individuella behov och talanger. Finns en duktig skräddare som gärna tar emot uppdrag.
Församlingens har andakt- och sångstund på Ölmegården under vår- och höstterminerna. Just nu Coronauppehåll.

Logga in Hemsida från Lawebb Logga in