Equmeniakyrkan Ölme

Våra kyrkor

Missionskyrkan Klippan

Välkommen till kyrkan mitt i samhället. Som du ser i Kalendern är det många tillfällen att besöka Klippan vid olika samlingar och gudstjänster under höst, vinter och vår.

Det är också möjligt att hyra lokal för t.ex. familjesammankomster, barnkalas eller annan samling som kräver lite mer utrymme. Dock inte om alkohol ska serveras (lättöl är OK).

Vice värdar:
Anhild Jonsson, 070-283 95 89
Kia och Johan Engholm, 070-33 99 894.

Sommarkyrkan Ölmeklint

På lördagskvällarna under hela sommaren, juni-juli-augusti, är det en samling kl 19.00. Ofta är det ett sång- och musikprogram men kanske även någon som "föreläsning med bilder". Exakt datum se kalendern.

Ölmeklint är platsen där du alltid ska känna att du är välkommen, i vilken ålder du än är. Med ett varierat programutbud försöker vi tillgodose olika smakriktningar. Genom allt går den röda tråden med det kristna budskapet och gemenskapen.

Vice värdar:
Birgitta och Olle Andersson, 0550-311 92
Anna-Lena och Sigvard Larsson, 070-320 43 46.

Equmeniakyrkan Ölme (tidigare Ölme Missionsförsamling) fortsätter att ordna sommaraktiviteterna utifrån en önskan att Ölmeklint ska vara en missionsstation där vi får möta Gud samt gamla vänner och nya i avslappnad atmosfär.

Servering är det efter varje samling och då erbjuds kaffe, te, läskedryck, saft och olika bröd samt glass. Det finns även bröd för dig som drabbats av födoämnesallergi, och behöver t.ex. glutenfritt eller sockerfritt. Ingen servering under samlingen. Ingen kostnad för barn.

De kulturprogram som genomförs görs i samarbete med studieförbundet Bilda Svealand.

Vill du ha kontakt med någon i församlingen ang. Ölmeklintskvällarna är du välkommen att ringa till Kristina Tjärnbro-Lämås, 073-065 68 86 equmeniakyrkan.olme@gmail.com, eller Nancy Edlund, 070-748 11 68. Det går också att ta kontakt vid e-post: klippan@nancyedlund.se

Hjälp oss att hålla igång Ölmeklintlördagarna
Det kostar mycket att ordna dess programkvällar. För program, annonser och inte minst betalning till medverkande, ca 30.000 kr för en säsong.
30.000 kr fördelat på
14 programkvällar innebär
2.150 kr per kväll och det fördelat på
40 åhörare (i genomsnitt) som gärna får ge
54 kr i gåva. Tack för din gåva!

Programkommitté
Barbro Mattsson, Annika Hedqvist och Nancy Edlund är några av de som varit med och planerat. Vilka som gör det inför nästa säsong beslutas på årsmötet i februari. Du får gärna ge tips inför säsongen, t.ex. via klippan@nancyedlund.se.

Sommarhem under 70 år
I juli 1953 invigdes sommarhemmet Ölmeklint. Genom åren har det varit samlingar på lördagskvällarna under sommaren för alla åldrar. På 60-talet var det festkvällar även under vinterhalvåret, många är vi som minns t.ex. våra sillsexor.
Det har också varit många, många wolleybollmatcher som inneburit både skratt och plåga.

Under höst och vår är Ölmeklint också platsen för där scouterna träffas på tisdagar kl 18.15-19.45.

Skol- och missionshus sedan 1800-talet

Marieberg, i socknens norra del, är Värmlands äldsta i bruk varande missionshus. På grund av vattenskador både i tak och golv är huset under reparation sedan några år tillbaka. Just nu lagas kökets fönster som blivit kraftigt skadade.
Ekumenisk gudstjänst var det i mitten på juli, med Carl-Olov Hulteby som talare och sångare.

Vice värd:
Byggnadskommittén, med Göran Hedqvist, 070-326 80 96, som sammankallande.

Vad missionshuset kan komma att användas till i framtiden är inte bestämt, förutom några samlingar som församlingen ordnar. Huset ska underhållas så att det inte förstörs. Det är alltid svåra beslut om byggnader där många generationer lagt ner praktiska arbetstimmar, upplevt nära stunder med Gud och gemenskap i bygden. 75% av församlingens medlemmar har nyligen i en enkät svarat att de vill behålla missionshuset, åtminstone 5 år till.

Huset byggdes 1861-64 som skola för barnen som bodde på allmänningen och som bönhus för de äldre. Efter bara några år tog socken beslut om att själva bygga skola vilket då blev Persbols skola i närheten. Missionshuset har genom åren byggts om och till i olika omgångar. Tillbyggnaden som nu är ett enkelt kök gjordes 1909. Det är så förändrat från det ursprungliga att det inte kan ses som ett kulturhus och därmed finns inga restriktioner ang. husets användning.

Tidigare missionshus

Det som nu är en samlingslokal vid Elovstorp i närheten av Broby var missionsförsamlingens huvudkyrka från 1882 tills huset såldes för några år sedan. Fortfarande en naturlig samlingspunkt i bygden.

I Sjöbygden, som det sägs, finns ett fint gammalt missionshus i Via. Det har kvar sin ursprungliga byggnad men är nu i privat ägo.

Många år tidigare avslutades verksamheten i Skogskärr och Baggerud. Dessa missionshus fanns i östra delen av bygden, öster om Lerdala och Skinnerud. De rev 1963.

Många människor har givit sitt liv till Gud i dessa byggnader och det har varit viktiga samlingsplatser i bygden men tider ändras och församlingen måste ta beslut utifrån det.