Equmeniakyrkan Ölme

Bygdehistoria

Bygdehistoria om utvandringen från Ölme

Det har varit sex terminer med träffar om Ölmebygdens historia. Nu har den insamlande och undersökande delen av detta avslutats.
Under 2017 skall det arbetas för att sätta samman det insamlade materialet till något som kan vara läsbart och intressant för nuvarande och tidigare Ölmingar.
Som tidigare träffas man sista måndagen i månaden och nu för att redovisa den mellanliggande tidens hemarbete och planera framåt. Höstterminen - måndagar kl 18.30-21.15 i Klippan.
Om du som läser detta är intresserad av att delta i framtagande av en bygdebok, med inriktning på utvandringen från Ölme, är du välkommen att ta kontakt med Kristina eller Nancy, se nedan.

Sedan våren 2014 har det pågått studiecirklar, i samarbete med studieförbundet Bilda, om utvandringen från Ölme samt Ölmebygdens utveckling och om bygdens gårdar.
Ledare: Nancy Edlund, 070-748 11 68,
samordnare av insamlat material och skrivning av diverse
Ledare: Kristina Tjärnbro Lämås, 070-065 68 86,
samordning av sociala situationen då
Medhjälpare: Kjell Toreld, 073-071 68 15,
släktforskning och fakta insamling om utvandrare

På sensommaren 2016 kom det Amerikabesök för att se anfäderna Anna-Maria och Lars Johan Johanssons uppväxtmiljöer. I maj gjordes en rekognoseringstur till Åsbaka, Hagera, Tollerudsskogen, Tallmyren och Drågen. Där finns rester från den tidigare bebyggelsen som lockade fantasin och känslorna hos de som härstammar från de som bott där.

Första träffen inom "Fromt och skumt från Ölme" lockade många och under våren 2014 var det ca 20 personer som träffats återkommande. Hoppas många av dessa har möjlighet att fortsätta detta lokala forskningsarbete - men nya är också mycket välkomna. Det har varit ca 10-15 personer som återkommande samlats för att lära mer om vad Ölmebygdens historia har att berätta.

En söndag gick några en skogspromenad tillsammans med Aina Vallhagen, med utgångspunkt från hennes hem och bort mot Högbergstorp och sedan nordost mot Elofstorp. Det var en intressant promenad med information om skyttepaviljong och skjutbanor, brottning, dansbana och skyttegravar som grävts av hemvärnsmän som övning. Det största både fysiskt och tankemässigt är de stenbrott av svart granit som finns efter tysk industri i stor skala - som avbröts när 1:a världskriget utbröt och manskapet inkallades. Tack Aina för din entusiasm och kunskap.

Bygdebok

Det pågår ett upprop om personer och situationer som skulle kunna beskrivas i en eventuellt kommande bok om Ölmebygden.

Studiecirklarna inom Fromt & Skumt kan ju inte beskriva allt som skett i Ölme därför detta upprop till dig som läser detta. Skriv ner situationer och beskrivningar om personer som kan vara trevliga och intressanta berätta om i en bygdebok eller kanske bara för att bevaras för framtiden i Hembygdsföreningens arkiv

Tag kontakt med någon av nedanstående för att lämna uppgifter eller för att prata om "hur gör jag". Vill du skriva brev kan du göra det till: , Sunnäsvägen 1, 681 95 Kristinehamn. Skriv bygdebok på framsidan så lämnas det till nedanstående.
Nancy Edlund, 070-748 11 68, e-post: klippan@nancyedlund.se
Kristina Tjärnbro Lämås, tel 070-065 68 86
Aina Vallhagen, tel 310 43
Magnus Uvesten, tel 332 46.

Amerikabreven

För några år sedan när dåvarande Ölme Missionsförsamling sålde missionskyrkan i Elofstorp städades även källaren ur. Där på kassaskåpet hittades ett häfte med brev till Lars Johansson som utvandrat till Amerika. Breven är skrivna under 1800-talets sista tjugo år. När Lars Johansson återvände till Ölme i början på 1900-talet hade han med sig breven och hade samlat dem i en vaxdukspärm. Dessa 32 brev, från 16 brevskrivare, är en mycket intressant läsning som är inspiration till de pågående träffarna om bygdens historia och utvandring.