Equmeniakyrkan Ölme

ÖlmeNytt

ÖlmeNytt 40 år i år

Hösten 1980 startade Ölme Missionsförsamling och Ölme församling samarbetat i ett gemensamt programblad där det presenterades vad som det inbjuds till och annan aktuell information.
Under 2020 kommer ÖlmeNytt att tryckas i färg och i några nummer kommer det att lyftas fram sådant som funnit i tidigare/gamla nummer. Nr 1 har fyra extra sidor för att ge utrymme för detta.
I missionskyrkan Klippan finns pärmar där men kan se de gamla numren av ÖlmeNytt.

Genom åren har utseendet förändrats och speglar väl sin tid. Under 35 år var det Tryckarna AB som sammanställde och tryckte ÖlmeNytt - men tryckeriet lade ner sin verksamhet den sista september 2015.
På grund av detta produceras nu ÖlmeNytt av redaktionskommittén och programbladet utformas av Nancy Edlund och trycks vid Mitie (Kongsberg, fd Rolls-Royce).

Ges ut 4 nummer per år och ÖlmeNytt distribueras per bil till alla brevlådor i Ölme. Nr 2 som gäller för juni-augusti lämnas även i brevlådorna till fritidshusen. Den som vill ha ÖlmeNytt men inte fått den ber vi att ta kontakt med någon av oss nedan.

Numera har framsidan en bild från våra verksamheter men i övrigt är innehållet detsamma: en betraktelse, sidor för information och kalendarium över församlingarnas verksamhet. På sidan med församlingsnytt berättas om medlemmar, dop, vigsel och begravningar.
Tidigare berättade vi om antalet invånare i Ölme, som den 31 dec. 2014 var 1.344 personer (704 män och 604 kvinnor). P.g.a. nya rutiner hos SCB är detta inte längre möjligt.

Redaktionskommitté 2020:
Svk Ö: Magnus Uvesten, 0550-332 46 och Olle Andersson, 0550-311 92.
e-post; magnus.uvesten@telia.com; olle.norralid@telia.com
Eqk Ö: Birgitta Andersson, 0550-311 92 och Nancy Edlund, 070-748 11 68.
e-post: birgitta.norralid@telia.com; klippan@nancyedlund.se
Ansvarig utgivare: präst Jenny Persson, Svenska kyrkan Kristinehamns pastorat
e-post: jenny.persson@svenskakyrkan.se
Distribution: Anhild och Henrik Jonsson, 0550-333 23.

Hör gärna av dig till redaktionskommittén med "ris och ros" och tänkbart material att ta med i kommande ÖlmeNytt- ja allt som du kan tänka dig.