Equmeniakyrkan Ölme

Församlingsutveckling

Församlingsutveckling - FÄRDVÄG

En mindre församling som vår måste fundera på hur framtiden kan komma att se ut om ett antal år och hur vi gör för att det ska blir som vi vill - att vara en Guds röst och hand i vår bygd.

Våren 2015 har styrelsen, med hjälp av Equmeniakyrkan region Svealands församlingsutvecklare, Christer Hambre, kommit fram till att tacksamt ta emot hjälp av en handledare för församlingens utveckling. Detta är ett kostnadsfri möjlighet, från Equmeniakyrkan, att "få hjälp utifrån" att se på framtiden.

Den 23 sept. 2015 träffade församlingens styrelse handledare Stefan Klingberg och det var ett första bra samtal om oss och församlingen. Det blir i början öppna träffar för alla i församlingen. Dessa träffar följer en plan som används i många församlingar.

Församlingsstyrelsen har haft ett antal träffar tillsammans med Stefan Klingberg för att samtala om församlingens färdväg. Detta ledde fram till att GOA-grupperna under november 2016 samlades för att samtala om några aktuella frågor som kommer att vara underlag för kommande samtal om färdvägen framåt.

Söndagen den 29 januari 2017 predikade Stefan Klingberg i gudstjänsten i Klippan och därefter blev det kyrklunch och sedan samtal om församlingens färdväg. Under 2017 har styrelsen vid flera tillfällen suttit ner och samtalat utifrån vad som kommit fram vid GOA-samtalen, För att klargöra vad vi redan göra så har styrelsen försökt att få ner på papper vad vi gör, hur vi gör det och vem som gör vad och även hur ofta.
Utifrån detta i förhållande till våra önskemål om framtida utveckling behöver vi nog även bestämma oss för vad vi inte längre har möjlighet att göra.
I samband med årsmötet 2018 kommer ett häfte om detta att delas ut till församlingens engagerade för kommande samtal längre fram.