Equmeniakyrkan Ölme

GOA Gemenskap-Omsorg-Ansvar

GOA 2018

Församlingens olika arrangemang inkl. återkommande gudstjänster ordnas av aktuell GOA-grupp. Ibland tillsammans med festkommittén. När det gäller gudstjänster har programrådet förberett predikanter eller andra engagerade. För sommarperioden är det Ölmeklintsgruppen som engagerar sångare och talare.

GOA-grupperna har ansvar för allt det vill säga planering, genomförande och efterarbete, vilket innefattar ovanstående, liksom ledningar av aktuellt arrangemang. Dessutom städning under veckorna liksom slutstädning inför att man överlämnar till nästa grupp. Inte minst är det en gemenskapsgrupp som ibland träffas hemma hos varandra.

GOA-grupp 1
Kontaktpersoner: Göran H-edqvist, 070-326 80 96; Karin Larsson, 311 28
Omsorgsveckor: v 52-1, 8-9, 16-17, 23, 26, 30,34, 41-42, 49-50, 5-6
2018 - Grötfesten, julmässan med GOA4
2017 - påsk, midsommar, jul

2016 - valborg, julbord
2015 - midsommar, jul-nyår
2014 - påsk, julmässan
2013 - midsommar
2012 - valborg, midsommar

GOA-grupp 2
Kontaktpersoner: Birgitta Andersson, 31192; Barbro Mattsson, 070-269 33 32
Omsorgsveckor: 2-3, 10-11, 20-21, 27, 31, 35-36, 43-44, 51-52, 7-8
2018 - gatuloppis
2017 - valborg, midsommar, nyår

2016 - julbordet, jul-nyår
2015 - påsk, midsommar
2014 - valborg
2013 - jul, midsommar
2012 - påsk, midsommar,jul

GOA-grupp 3
Kontaktpersoner: Kristina Tjärnbro Lämås, 312 64; Kerstin Losbrant, 070-720 79 30
Omsorgsveckor: 4-5, 12-13, 18-19, 25, 28, 32, 37-38, 45-46, 1-2
2018 - påsk, valborg, midsommar
2017 - ev. gatuloppis, julmässan

2016 - påsk, midsommar, höstförsäljning
2015 - påsk, julmässan
2014 - midsommar, julbord
2013 - möteshelgen,valborg, jul
2012 - midsommar

GOA-grupp 4
Kontaktpersoner: Johan Engholm, 310 05, Anna-Lena Larsson, 311 69
Omsorgsveckor: sö 4/2, v 6-7, 14-15, 25, 29, 33, 39-40, 47-48, 3-4
2018 - ägglunken, midsommar, julmässan
2017 - julbord, jul

2016 - midsommar, gatuloppis, julmässan
2015 - grötfesten, valborg, julbord
2014 - midsommar
2013 - påsk
2012 - midsommar, julmässan

Programrådet
De vid årsmötet utsedda att ingå i programrådet planerar för 3-6 månader i taget tillsammans med styrelsen och programrådet för Eqk Väse. Utifrån detta engagerar programrådet predikant eller någon som t.ex. visar bilder om något en cafékväll. Programrådet utgörs nu av: Birgitta Andersson, Kristina Tjärnbro Lämås och någon från styrelsen. De tar tacksamt emot förslag inför kommande planering.

Ölmeklintsgruppen
Direkt efter årsmötet träffas gruppen för att planera vilka som ska engageras för sommarens lördagskvällar och söndagsgudstjänster. För 2017 års säsong var det: Bengt Karlsson, Barbro Mattsson, Nancy Edlund och Annika Hedqvist som ingick i planeringsgruppen. De tar tacksamt emot förslag inför kommande säsong.

Estet-gruppen
En deltar från varje GOA-grupp för att ta gemensamt ansvar för utsmyckning och möblering i våra kyrkor. Är hjälp till byggnadskommittén och styrelsen. Just nu: Kicki Lämås, Barbro Mattsson, Kristina Tjärnbro Lämås och Kia Engholm.

Festkommittén
En deltar från varje GOA-grupp i samordnandet av de större arrangemang som vi har under året. Festkommittén behöver inte vara genomförare men ska se till att det är några som ansvarar för planerade arrangemang - utöver vad aktuell GOA-grupp har ansvarar för.

Ölmegården
En onsdag i månaden har Eqk Ölme ansvar för andakt och fika på Ölmegården. En från aktuell GOA-grupp är medhjälpare till Birgitta och GOA-grupper ordnar också bröd för 25 personer. Birgitta ordnar musiker eller talare.

Gemenskap-Omsorg-Ansvar

Det är nu många år sedan församlingens olika ansvarsgrupper förändrades till GOA. Det var ganska omvälvande att GOA-gruppen nu skulle "ansvara" för allt. Det är ju så att gruppen har totalansvar sina veckor som är två under höst-vinter-vår och en vecka på sommaren. Det har framförts att det nu är så skönt att vara helledig ibland och bara komma till aktiviteterna utan att känna att man har någon liten del som man måste kolla upp.

Genom samarbetet med Equmeniakyrkan Väse blir det gudstjänst i Ölme ungefär varannan söndag och då har GOA ansvar för gudstjänstledning och ordnande av sång samt serveringen. Programrådet ordnar talare till gudstjänsterna.
Det förkommer verksamhet där GOA inte behöver vara med, t.ex. Equmenias träffar samt där det finns särskilda ansvariga som t.ex. Café Klippan varannan tisdag under vinterperioden. Andakterna på Ölmegården samordnas av Birgitta Andersson men en från GOA-gruppen är medhjälpare och ordnar bröd till 25 personer.

En annan mycket viktigt del av GOA är att alla församlingens medlemmar finns med i någon GOA-grupp, oavsett boendeort, samt även andra som är engagerade i församlingens verksamhet. Det blir också träffar där GOA-gruppen träffas hemma hos varandra för gemenskap och planering.