Equmeniakyrkan Ölme

Diakoni

Diakon Anna-Mia

Under sommaren 2020 beslutade församlingen att anställa Anna-Mia Henriksson, på 30% under 6 månader från 1 sept till 28 februari. Anna-Mias diakonutbildning har avslutats och hon är inne i det som kallas vägledningsåret, alltså året före ordination.
Vi tror att Anna-Mia ska kunna hjälpa församlingen och Equmenia på många olika sätt. Hon har dock ett annat arbete som styr hennes tid men vi hoppas att hitta sätt att få detta att gå ihop. Att hjälpa församlingen är att hjälpa oss som personer här i Ölme eller på annan plats.
I januari ska detta utvärderas och förslag läggas fram till årsmötet om det ska bli förlängning av tjänsten eller om den ska avslutas den sista februari. Detta är en stor satsning för en sådan liten församling som vår och vi hoppas att ska fungera. Det måste sökas pengar från olika håll och offrandet till diakon hoppas vi blir tydlig.

Diakoni

Ölmegården - p.g.a. pandemin inga besök där just nu
Vår diakonala uppdrag på Ölmegården är att vara medmänniskor på besök i boendet. Det blir andakt/musik och att vi fikar tillsammans med de boende och ev. personal. Vid dessa tillfällen är det någon som berättar något om Guds kärlek till oss människor i vilken ålder vi än är. Ibland blir det också mycket sång och musik innan kaffe och kakor kommer fram på bordet. Vår församling är där andra jämna onsdag i månaden, kl 11. Det är varannan vecka som de boende får kyrkligt besök eftersom detta är ett samarbete med Ölme församling.
Samordnare av detta är Birgitta Andersson,
tel 0550-31192, e-post: birgitta.norralid@telia.com.
Diakon Anna-Mia Henriksson, 070-395 05 07, am.henriksson35@gmail.com

Hembesök
Inom församlingen har vi många som gärna vill få ett extra besök av någon som kan ge av sin tid och kanske ta med kaffekorgen. Diakoni är ju församlingens sociala engagemang - alltså hjärtat i församlingen.
Samordnare är Birgitta, se ovan. Ring gärna Birgitta eller Anna-Mia när du tycker du har tid för hembesök.

Café Klippan - öppet varannan tisdag kl 14-16 - jämn vecka
Café K innebär att det är möjligt att komma och delta och fika en kort stund under öppettiden eller att vara med hela tiden. Det är prat om allt mellan himmel och jord och skratten klingar samt att det njuts av hembakat bröd till kaffe och te. Start 29 sept. och sista för terminen 8 dec.
Ledare - Barbro Mattsson, 070-269 33 32, och Nancy Edlund, 070-748 11 68.

Vägen - där tron och livet möts - varannan tisdag kl 14.00 - ojämn vecka
Som utveckling av pratpromenaderna under sommaren kommer det under hösten att vara samtal om Vägen - där tron och livet möts, tillsammans med prästen i Svenska kyrkan Ölme. Start 6 oktober.
Samtalsledare: Jenny Persson, 076-816 83 81, 0550-87914

Hela Människan Kristinehamn - RIA och Second Hand
Sedan RIA startade hösten 1980 har vår församling varit en av huvudmännen och haft volontärer engagerade. Även idag finns det behov av engagerade människor för att verksamheten vid Ria-gården, Hamnvägen 7 (vid gästhamnen i Kristinehamn) ska fungera. Ibland behövs hjälp i köket, någon som storstädar eller att du är med någon loppislördag och fixa fika. Kan du hjälpa till någon gång per termin så är du välkommen att ringa till Ria-gården på tel 0550-108 50 eller verksamhetschef Arvid Lundtoft på 070-525 98 96.
Kolla mer om denna diakoni via http://www.helamanniskan.se/kristinehamn. Här ses aktuell verksamhet och aktuella öppettider samt second hand.
Engagerad volontär - Barbro Mattsson och ibland någon mer.