Equmeniakyrkan Ölme

Samverkan

Samverkan med Equmeniakyrkan Väse

Under ganska många år har vår församling samverkat med missionsförsamlingen, nuvarande Equmeniakyrkan, i Väse när det gäller personal och program.
Vår tidigare församlingsmedarbetare Ingela Öhman är anställd av Eqk Väse och vi har senast köpt 25% tjänst. Tyvärr försvann den möjligheten eftersom Ingela från 17 augusti arbetar heltid som församlingsmedarbetare och vice församlingsföreståndare inom Equmeniakyrkan Väse.
Programplanering görs i Ölme resp. Väse och samordnas sedan vid gemensamma träffar.

Som du kan se i Kalendern så hänvisar vi även till samlingar i Equmeniakyrkan i Väse. Tack vare vår samverkan har vi möjlighet att erbjuda gudstjänst alla söndagar, i någon av våra kyrkor.
Läs mer på: http://www.equmeniakyrkanvase.se

Vi är två landsbygdsförsamlingar som behöver och berikar varandra.

Det var tack vare vårt samarbete som det kunde startas den konfirmationsläsning med idrottstema som genomförts under många år. Just nu i Väse.

Svenska kyrkan, Ölme församling

Sedan några år är Svenska kyrkan inom Kristinehamns kommun ett enda pastorat och har gemensam kyrkopolitisk styrning. Inom Ölme församling finns idag en lekmannastyrelse, Församlingsrådet, bestående av engagerade församlingsbor. Ordförande är Magnus Uvesten.

Vid några tillfällen per år har vi gemensamma gudstjänster, t.ex. på skärtorsdagen morgon då det är gökotta på Kummelöns naturreservat. Under terminerna är det en gemensam gudstjänst, som nu i höst den 25 okt i Ölme kyrka då vår församling står för predikant Ingrid Jacobsson, fd Ekegren. På nyårafton är det ekumenisk nyårsbön kl 18.00 i Klippan med Nancy Edlund och sång av Jenny Sunesson Larsson.

Ofta blir det vid dessa tillfällen insamling till Hela Människan Kristinehamn som båda församlingarna är huvudmän för.

Vårt samarbete kring programbladet Ölme Nytt som utkommer 4 gånger per år har fungerat under 35 år. Se mer om detta under egen rubrik.

KSR - Kristinehamns Samkristna råd

Alla kristna församling/förening/kår inom Kristinehamns kommun har samverkan genom KSR. Vid årsmötet i mars utses en leksammastyrelse. Anställda i församlingar, eller annan repr om det inte finns anställd, träffas i POP - präst, officer, pastor.

Några gånger per år anordnas gemensamma samlingar, t.ex. böneveckan i januari samt att KSRs Ungdomsutskott ordnar drogfritt arrangemang i Brogårdshallen i samband med Lucia - lussebandyn.

Vår församlings repr. i KSRs styrelse är Barbro Mattsson.
KSRs ordförande är Stig Axelsson, Svenska kyrkan

Församlingsanställdas planeringsträff kallas POP.
Samordnare är Lotta Lundell, Frälsningsarmén.
I brist på anställd deltar Nancy Edlund i POP